blog

Recht op sorry

bouwbreed 329

Recht op sorry
Suzanne van de Kerk

Misschien herkent u dat wel. Er is een klus geklaard, maar de manier waarop is dramatisch. Aan de opdracht werd wel voldaan, maar vraag niet hoe. In dergelijke gevallen biedt het schaderecht voldoende mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. Overheersend is de vooronderstelling (ook bij juristen) dat dan vooral de materiële schade (dus in euro’s) moet worden gecompenseerd. Wetenschappelijk onderzoek nuanceert dit.

Naast herstel en/of vergoeding van materieel geleden schade blijkt er ook vaak behoefte te bestaan aan een simpel “sorry”. Afhankelijk van de omstandigheden weegt die immateriële wens tot excuses, tot opheldering van de gang van zaken of tot erkenning van een fout soms zelfs zwaarder dan de vergoeding van de materiële schade.

Bij medische missers wordt steeds vaker geaccepteerd, dat financiële compensatie (ook smartengeld) ondergeschikt is aan de erkenning dat er een vreselijke fout is gemaakt. Dergelijke spijtbetuigingen helpen bij de verwerking. Daarom is er in de medische sector een juridisch recht op excuses in ontwikkeling.

Om dezelfde redenen besteedt de rechtswetenschap ook daarbuiten steeds meer aandacht aan een sorry-recht. De gedachte is dat de fout een moreel en emotioneel evenwicht heeft verstoord waardoor een onrechtmatige situatie is ontstaan. Excuses aanbieden heft die onrechtmatigheid op. Denk aan een totaal mislukt bouwproject dat zo veel emotionele ellende heeft veroorzaakt, dat excuses belangrijker zijn dan een vergoeding in geld.

Momenteel is de heersende leer nog wel, dat de rechter weliswaar excuses aanbieden mag opleggen, maar dat de nakoming daarvan niet zonder meer afdwingbaar is. Een gevolg van de vrijheid van meningsuiting. Daarom moeten we het voorlopig nog vooral doen met een recht op fouten van anderen. Sorry!

Reageer op dit artikel