blog

Op zoek naar de nieuwe fundering

bouwbreed Premium 280

Op zoek naar de nieuwe fundering

Onlangs zijn we uitgenodigd voor de ‘Friese kansen’. Een fantastisch initiatief waarin tachtig Friese ondernemers en bestuurders vanuit diverse invalshoeken ideeën bundelen om de regionale economie te versterken. Ook hieraan zie je dat de wereld verandert, er zijn steeds meer mensen die willen samenwerken, en dan ook nog het liefst aan duurzame oplossingen.

We zijn er trots op dat wij als bouwgroep zijn gevraagd om het thema ‘Friesland energieneutraal’ te verzorgen. Wederom een erkenning voor ons als ‘meest duurzame bouwer’.

Keuzes voor andere systemen

Tijdens de voorbereidingen voor de bijeenkomst kwamen we al gauw tot de ontdekking dat we eigenlijk op zoek zijn naar een nieuwe fundering voor de economie van de toekomst. Deze fundering moet voldoen aan drie eisen: zij moet energie leveren, circulair gebouwd zijn en een bron zijn voor de werkgelegenheid.

Een nieuwe ‘fundering’ betekent keuzes voor andere systemen. In Leeuwarden bijvoorbeeld, kunnen bijna alle gebouwen worden verduurzaamd door te kiezen voor ‘duurzame warmte’ en ‘all electric’ of ‘NOM’-wijken. Deze ontwikkeling levert een impuls aan duurzame warmtenetten, maar dan wel in een moderne jas. Zonder de negatieve klank van de vroegere, niet zuinige, ‘stadswarmte’. Niet gebaseerd op fossiele bronnen, maar juist op basis van geothermie.

Warmste jas

Gaan we dan alleen duurzaam verwarmen? Uiteraard niet. We gaan voor Trias Energetica: eerst zoveel mogelijk energie besparen. Door gebruik te maken van de kennis vanuit Stroomversnelling, kunnen we gebouwen extreem energiezuinig maken. Oftewel: elk gebouw voorzien van de warmste jas. En aansluitend op het initiatief ‘Circulair Fryslân’ kunnen we bouwstoffen halen uit afvalstromen en zo, in navolging van Thomas Rau, per woning een grondstoffendatabase aanleggen.

De bouw als aanjager van duurzame producten en de circulaire economie in het Noorden. Vanuit onze visie op een geïndustrialiseerde manier, waarbij producten in de fabriek worden gemaakt en op locatie worden gemonteerd. Dit betekent een injectie voor de werkgelegenheid. Elk jaar zien we dat steeds minder jongeren timmerman of metselaar worden. De grote risico’s met de zogenaamde ‘modelovereenkomsten’ maken het werk alleen maar moeilijker. Wij verwachten dan ook dat industrialisatie, circulair bouwen en een nieuwe energievoorziening de nieuwe werkgelegenheid kunnen vormen voor de provincie.

Daadkracht

Kortom: we zien als het een uitdaging om te beginnen met het nieuwe fundament waarop de economie kan worden gebouwd. Het raamwerk van deze nieuwe omgeving zal leidend moeten zijn om te voorkomen dat je maatregelen neemt of investeringen doet waar je spijt van krijgt. Wij geloven dat we het in Friesland voor elkaar gaan krijgen als we de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven structureel stimuleren met goede werkafspraken en voldoende daadkracht.

Mijn vader gebruikte tijdens onze opvoeding altijd veel gezegdes (en dit doet hij nog steeds). Die gezegdes zijn nu in meer of mindere mate nog steeds van toepassing, in dit geval vooral deze: “Een huis op een goed fundament gebouwd, wordt als een waardevol bezit beschouwd; zorg dus voor een degelijke fundering, want dat is voor de toekomst de beste investering.”

Reageer op dit artikel