blog

Lang leve de regels?

bouwbreed 53

Lang leve de regels?

Het is ‘s avonds laat als ik naar huis rijd. De muziek staat aan en ik heb nog een aantal kilometers te gaan. Het is rustig op de weg. Ongemerkt rijd ik iets harder dan de toegestane snelheid. Enkele weken later valt er een bekeuring op de mat. Terecht natuurlijk, want te hard rijden mag nou eenmaal niet, maar het is zonde van het geld. De bekeuring geeft mij een dubbel gevoel; aan de ene kant baal ik van deze regel want die kost me geld, maar aan de andere kant ben ik blij dat er verkeersregels zijn zodat iedereen zo veilig mogelijk aan het verkeer kan deelnemen.

Regels kunnen dus een positieve en negatieve uitwerking hebben. Dat zien we ook bij aanbestedingen. Aanbestedingsregels zijn in het leven geroepen om de marktwerking te verbeteren en verantwoord de beste aanbieder te kunnen selecteren. Helaas zetten aanbestedende diensten nogal eens te zware regels in om dit doel te bereiken.

Laatst was er een opdrachtgever die naar mijn idee iets te enthousiast de Europese aanbestedingsregels hanteerde. Hij koos voor een openbare, Europese aanbestedingsprocedure; in zijn ogen de beste procedure met zoveel mogelijk marktwerking. Die zou vast de beste aanbieder opleveren. Bij deze procedure wordt per slot van rekening geen enkele partij uitgesloten.

Hij was helaas even vergeten om een kosten-batenanalyse te maken: de opdracht had een waarde van circa 50.000 euro, verdeeld in drie percelen. Voor elk perceel waren maar liefst vijf tot zeven partijen gaan rekenen. Ik durf te stellen dat de calculatiekosten van alle inschrijvers bij elkaar vele malen hoger waren dan de waarde van de opdracht. Kortom: in dit geval was een openbare Europese aanbestedingsprocedure volledig misplaatst en bovendien onnodig. Zonde van het geld, net als de bekeuring die ik kreeg voor te hard rijden.

Reageer op dit artikel