blog

Gratis advies, onverantwoord

bouwbreed 6

Gratis advies, onverantwoord

Langzaam maar zeker lijkt onze sector in een adviesbranche te veranderen. Immers, onder het mom van emvi’s worden er momenteel een ongehoorde hoeveelheid tenders uitgeschreven. Hiermee willen opdrachtgevers marktpartijen uitdagen om met gepaste prijs-kwaliteitaanbiedingen te komen. 

Vooropgesteld, ik vind de gedachte om de sector aan te spreken op vakkennis en kwaliteit niet verkeerd. Het geeft ons de mogelijkheid om gepast te reageren op complexe vraagstukken die de samenleving bezighouden.

De manier waarop dit nu deels via emvi’s vorm krijgt, begint echter ongepaste vormen aan te nemen. Dan heb ik het natuurlijk over het tot in detail uitwerken van plannen en het steeds uitvoeriger moeten beantwoorden van vragen. En dit alles moet dan ook nog in een fraaie presentatie worden vormgegeven waarbij zelfs het aantal bladzijden wordt voorgeschreven. We moeten onszelf toch ernstig afvragen waarmee we bezig zijn en wie feitelijk al die tenderkosten op termijn nog wil en kan opbrengen? Want laten we eerlijk zijn, in het beste geval worden alle adviseurs keurig voor hun dienstverlening betaald maar betalen de bouwondernemingen uiteindelijk toch de rekening.

Vervolgens kan de opdrachtgever met cherry picking uit alle plannen en adviezen die hij heeft binnengekregen, het winnende plan kiezen. De ‘verliezers’ zijn een illusie armer en een ervaring rijker. De verleiding om te stoppen met emvi’s en weer te verlangen naar de goede en bekende aanbestedingen op prijs is groot. Lekker gemakkelijk, je weet snel wat de uitkomst is en je kunt weer door. Dit korte-termijn denken brengt ons structureel niet veel verder en daarom moeten we dat ook niet willen. Wel pleit ik ervoor dat de wijze waarop emvi-tenders nu in de markt worden gezet, tegen het licht wordt gehouden. Daarbij hebben we namelijk allemaal baat. 

Reageer op dit artikel