blog

Verandering voor bouw enige zekerheid

bouwbreed 74

Verandering voor bouw enige zekerheid

Dat we leven in een tijd van veranderingen, zal niemand ontgaan. En op dat gebied is ook nog van alles op komst, denkt menigeen. Dat ‘men’ dus de bakens fors zal moeten verzetten, wordt grif beaamd. Dat de bouw een onmiskenbaar onderdeel is van de samenleving, de plek waar het veranderen speelt, oogst hier en daar nog wel eens lichte aarzeling. Onterecht, meent Peter Reijers.

Dat het accepteren van (en adequaat reageren op) veranderingen een vanzelfsprekende eis is aan elke ondernemer, ook in de bouw, doet hier en daar aarzelen. ‘Men’ moet veranderen, natuurlijk. Maar wij toch niet?

Onlangs hoorden vijftien weldenkende jonge bouwers een verhaal over aanstaande ontwikkelingen, in en buiten de branche. Bij aanvang vroeg de spreker wie dacht dat de bouw, in de komende vijf jaren, sterk zou gaan veranderen. Van deze vijftien (weldenkende, hè, weldenkende) mannen en vrouwen dacht bij aanvang één dat de spreker wel eens gelijk kon hebben. Na afloop van zijn betoog bleek iedereen dat te denken. Gelukkig maar.

Wat is dat toch? De spreker in kwestie had zich goed georiënteerd op feiten, die overigens voor iedereen beschikbaar zijn. Waarom kiezen ondernemers in de bouw, van wiens toekomstbestendigheid waarschijnlijk het voortbestaan van hun bedrijf afhangt, niet massaal voor het boven tafel krijgen van cijfers en feiten die bijdragen aan de kwaliteit van hun keuzes? En daarmee aan de realiteitszin daarvan? Is men liever druk met reageren op wat gisteren en vandaag gebeurt dan met anticiperen op wat komen gaat?

Omzeilen

Er gaat veel veranderen, dat is te voorzien. Zelfsturend vervoer, sterk groeiende robotisering, een andere energiehuishouding, (veel!) meer mensen dan banen, dit is nog maar een greep uit de veranderingen die zich aandienen.

Tien minuten doordenken, mogelijk na een minuut of twintig online zoeken, leidt tot de conclusie dat de toekomst door negeren niet af te wenden is. En dat de samenleving er in de nabije toekomst anders uit zal zien dan we gewend zijn. Aanmerkelijk anders.

En hoewel sommige bouwers lijden aan het BOIAA-syndroom (Bij Ons Is Alles Anders) zal het deze branche met ‘ splendid isolation’ niet lukken aanstaande veranderingen te omzeilen. Natuurlijk is ontkennen en negeren comfortabeler dan herkennen, erkennen en reageren. Wie ontkent en/of negeert, hoeft niet in beweging te komen. De verbijsterde woorden “maar we deden het al jaren zo!” klinken nog steeds bij vrijwel elk faillissement. Ook in de bouw.

Buiten de branche

Verandering is de enige zekerheid. Bouwers zijn vaak buitengewoon vaardig in het omgaan met onvoorziene veranderingen in het bouwproces. Veel bouwers genieten intens van het succesvol oplossen van bouwkundige problemen. Soms stralend voorbijgaand aan het feit dat ze die problemen eerder zelf hebben veroorzaakt, maar toch. Maar hoe pakken we dat BOIAA-probleem nou aan?

Wat zou het mooi zijn als elke ondernemer in de bouw zich meer buiten de branche zou begeven. Hoe gaat men elders om met de uitdagingen van de toekomst? Veel bouwers denken dat kozijnen een vanzelfsprekend onderdeel van elk gebouw zijn. Ik hoorde een spreker (van buiten, natuurlijk) licht verbaasd constateren dat zijn auto wel ramen, maar geen kozijnen heeft. En dat het geheel prima functioneert. De toehoorders (bouwers) lachten schamper.

Stel je voor dat de bouw bewust en effectief toekomstgericht zou zijn. Niet alleen gericht op een toekomst die duurzaam is, of één met behoud van tevreden opdrachtgevers, maar gericht op een toekomst die deels te voorspellen, maar ook heel spannend anders zal zijn. Door zich daarin te verdiepen. Samen met andersdenkenden. Met jonge mensen (let op, er bestaan bejaarde jongeren, maar ook koplopers, binnen en buiten de bouw).

Binnenkort start een BBB (BouwBrancheBrede) masterclass. Een idee?

Reageer op dit artikel