blog

Symptoombestrijding

bouwbreed Premium 122

Symptoombestrijding

De Wet aanpak Schijnconstructies (WAS) is mijn nieuwe hoofdpijndossier. Deze wet zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. Op zich geen foute doelstellingen. Integendeel! Ik ben helemaal voor… Het is alleen de manier waarop de wet uitpakt voor branches waar eigenlijk niets aan de hand is, waar het spaak loopt. Er lijkt iets grondig mis te zijn met de proportionaliteit bij deze wet.

Uitbuiting en onderbetaling zijn relatieve begrippen. Maar voor zover ik weet komen uitbuiting en onderbetaling, in de zin van de WAS, bij ingenieursbureaus niet voor. Echter, als zakelijk dienstverleners hebben ingenieursbureaus veel van doen met de bouwsector. Opdrachtgevers zien in de WAS de bouwsector met name genoemd en nemen het zekere voor het onzekere. Ingenieursbureaus zien zich daarom sinds kort en in toenemende mate door de WAS geconfronteerd met erg verstrekkende contractvoorwaarden en andere administratieve rompslomp. Contractvoorwaarden waarvan ik me bovendien ernstig afvraag of ze niet te ver ingrijpen op de privacy van de medewerkers van de ingenieursbureaus. Dit alles om opdrachtgevers het gevoel te geven dat ze niet op enig moment geconfronteerd kunnen worden met aanspraken op grond van de WAS. En dit allemaal binnen een branche waar geen problemen zijn.

De WAS is een duidelijk voorbeeld van schieten met een kanon op een mug. De omvang van het probleem dat de wet beoogt aan te pakken blijft – afgezien van enkele spraakmakende gevallen in de media – in het ongewisse, aldus ook de Raad van State, en lijkt niet in verhouding te staan tot de zwaarte van de te nemen maatregelen. Mijn hoop is gevestigd op de evaluatie van deze wet binnen drie jaar. Zolang moeten we het waarschijnlijk doen met een paracetamolletje tegen de hoofdpijn.

Reageer op dit artikel