blog

Reset

bouwbreed 347

Reset
Suzanne van de Kerk

De bouwsector kent naast meer dan vijfhonderd brancheorganisaties ook nog eens talloze platformen. Zet een paar enthousiaste mensen bij elkaar, geef ze een leuke opgave en binnen no-time is er weer een nieuw instituut geboren.

In het reguleringscircuit hebben we daarnaast een ongekende hoeveelheid commissies, bevolkt door bedrijfsleven en experts. En dan vergeet ik bijna de labelaars. De organisaties die labels en keurmerken de wereld inslingeren die de verklaring vormen voor het feit dat je als klant meer geld moet uitgeven aan duurzame en gezonde gebouwen. Al die mensen proberen hun eigen dingetje te regelen in Den Haag. Geen wonder dus dat minister Blok en de Haagse ambtenaren praten over een hysterische bouwlobby.

Het is me altijd bijgebleven dat een topambtenaar mij vertwijfeld toeriep dat 90 procent van de mensen die hij aan tafel krijgt, komt uitleggen wat er niet veranderd kan worden en waarom niet. Op de ‘bouwplaats’ zien we gek genoeg het omgekeerde. Er is sprake van steeds meer verticale en horizontale integratie. Innovaties komen tot stand door intensief samenwerkende coalities, die gaan voor betere spullen voor minder geld. Die coalities werken aan grote maatschappelijke opgaven.

De condities die nodig zijn om door hen bedachte oplossingen versneld op te schalen, worden niet gecreëerd door enig belangenclubje en/of de koepels daarboven. Die komen juist steeds verder af te staan van de werkelijkheid en vormen steeds meer de belemmering. Het is daarom tijd om de hele boel eens te resetten. Om ons te organiseren rondom de grote maatschappelijke opgaven waarin de bouwsector een sleutelrol speelt. Niet langer de belangen van al die clubjes centraal stellen, maar de thema’s die het bestaansrecht vormen van de sector. Brancheorganisaties worden in deze nieuwe werkelijkheid overbodig. De vraag is nu: wie durft z’n bestaansrecht ter discussie te stellen?

Jan Willem van de Groep,
Oprichter van ARXlabs, Factor Zero en Challenge the Future

Reageer op dit artikel