blog

Prijs je rijk: survival of the fittest

bouwbreed 35

Prijs je rijk: survival of the fittest

Tijdens de Innovation Expo in Amsterdam heeft Nederland laten zien dat we op vele terreinen voorop lopen. Innovatie is hard nodig om oplossingen te bedenken voor de problemen van vandaag en morgen. Einstein zei het al: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Daarbij komt dat voor innovaties ook het Darwin-principe geldt: slechts éé n op de tien ideeën brengt het tot een (commerciële) toepassing.

De overheid zet voor nieuwe opdrachten prijsvragen in om gebruik te maken van de kennis, creativiteit en denkkracht van de markt. Zo wordt één idee geselecteerd uit bijvoorbeeld tien ingediende voorstellen. De keerzijde van prijsvragen is dat een bedrijf gemiddeld tien keer een idee moet bedenken en uitwerken (op eigen kosten) en mag hopen dat één idee de eindstreep haalt, waarbij de andere negen ideeën op straat liggen.

Conform het Darwin-principe kan dit ertoe leiden dat bedrijven economisch onderuit gaan. Waar de natuurlijke selectie van Darwin enkele generaties kan duren, kunnen enkele prijsvragen al op korte termijn desastreuze gevolgen hebben.

De overheid kan deze nadelen van prijsvragen beperken en de selectie een natuurlijker verloop geven door toepassing van de regeling Small Business Innovation Research (SBIR). Deze methode komt uit de Verenigde Staten en is sinds 2004 ook in Nederland ingevoerd.

SBIR is een gefaseerde competitie. De bedrijven met de beste offertes krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De bedrijven met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen. Daarna kan het bedrijf de innovatie zelf op de markt brengen en de overheid kan als eerste klant de innovatie toepassen. Voldoende reden voor overheden om hiermee te gaan experimenteren. Misschien iets om een prijsvraag aan te wagen?

Jos Hamilton, Beleidsmedewerker Commissie Ondernemingszaken, NLingenieurs

Reageer op dit artikel