blog

Waar een klein land groot in kan zijn!

bouwbreed Premium

Waar een klein land groot in kan zijn!

Dat is precies het gevoel dat me steeds overvalt als ik op bezoek ben bij familiebedrijven in Nederland. Op de werkvloer zie je passie, vakmanschap en trots op de producten en processen. Stuk voor stuk ondernemers die vol zitten met plannen en ideeën van en voor de toekomst. Het is dan ook niet gek dat familiebedrijven in Nederland succesvol zijn en de afgelopen jaren zijn blijven groeien.

De ruimtelijke inpassing vormt één van de uitdagingen bij deze groeiplannen. De locaties van de bedrijven zijn vaak toevallig ontstaan: ‘Opa is achter in die schuur begonnen met het bouwen van één machine.’ Dit zorgt voor atypische locaties in relatie tot hedendaagse groeiambities; althans voor een traditionele en conservatieve ruimtelijke benadering van deze ambities. Met een frisse en open blik blijkt er al snel meer haalbaar. Dat betekent wel dat thema’s als leefkwaliteit, monitoring, landschappelijke en binnen- of buitenstedelijke inpassing een prominente rol in het begin van de planvorming verdienen.

Ik ben er trots op dat Witteveen+Bos met haar adviesdiensten en ontwerpoplossingen op het gebied van ruimte, gebiedsontwikkeling, leefkwaliteit, meten en monitoren een bijdrage levert. En net zo trots ben ik op burgers die bereid zijn om samen met bedrijven kansen, mogelijkheden, wensen en eisen te verkennen en om te zetten naar concrete en werkbare ontwerpen en oplossingen. Om nog maar te zwijgen over de bestuurders die vervolgens durf en daadkracht tonen op weg naar uiteindelijke realisatie. Nu de doorlooptijden van de procedures nog afstemmen. Immers, over een jaar ziet de markt er alweer anders uit terwijl dit toch de minimale termijnen voor bestuurlijke besluitvorming zijn.

Heerlijk, laten we er met zijn allen vooral de schouders onder zetten en de boel aanpakken!

Hannie Dierx, hoofd Witteveen+Bos-kantoor Den Haag, senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening industriesector

Reageer op dit artikel