blog

Voldoende aangetoond?

bouwbreed Premium

Voldoende aangetoond?

Het komt wel eens voor in onze mooie branche. We staan samen buiten. Er is een discussie naar aanleiding van de vraag of conform ontwerp daadwerkelijk minstens 20 centimeter asfalt is aangebracht. De toetser geeft aan dat hij vindt dat de opdrachtnemer dit niet voldoende heeft aangetoond. De opdrachtnemer op zijn beurt, die een aantal foto’s heeft overhandigd, vindt van wel. De discussie stokt. Uiteindelijk druipt de toetser af. Gaat hier iets mis?

Hoe toon je aan dat je daadwerkelijk veilig gewerkt hebt, en niet alleen maar een formulier ingevuld? Hoe toon je aan dat de asfaltlaag overal minstens 20 centimeter dik is? Aantonen dat iets het geval is, is nog niet zo gemakkelijk. Veel gemakkelijker is aan te tonen dat iets niet het geval is. Dat heeft te maken met de wetenschappelijke methode, waarbij men uitgaat van hypotheses, die waar zijn totdat het tegendeel wordt aangetoond. Aantonen dat iets wel het geval is, is echter niet mogelijk.

Wat is voldoende?

Wanneer een aannemer moet aantonen dat iets het geval is, komt daarom in de praktijk altijd een onderhandelingsproces op gang. De aannemer moet namelijk vooral voldoende aantonen dat iets het geval is. In dat ‘voldoende’ zit het onderhandelingsproces. Het is een heikele materie, zowel voor aannemer als toetser. Van de laatste wordt voldoende inzicht verwacht om te kunnen aannemen dat iets voldoende is aangetoond. Maar wat is de oplossing wanneer de aannemer vindt dat iets voldoende is aangetoond, maar de toetser niet? Hoe voorkomen we dat de aannemer volledig afhankelijk wordt van de grillen van de al dan niet deskundige toetser? Moet in UAV-GC contracten de toetser weer toezichthouder worden, inclusief juridische positionering?

Vooruit denken

Wij denken dat eigenlijk geen discussie hoeft te ontstaan. In het toetsplan is immers op basis van risico’s al vastgelegd wat en hoe getoetst zal worden. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever moet bij het opstellen en goedkeuren van het toetsplan goed voordenken. Dan zorgen ze al dat toetsen en benodigde testen of metingen op cruciale punten worden uitgevoerd. En als het asfalt op die cruciale punten dik genoeg is, mag het elders zelfs wat dunner zijn, om de weg toch de juiste levensduur te laten houden. Daar hoeft de toetser dan geen buikpijn over te hebben.

En als een toetser op basis van een waarneemronde door een collega toch een risico onderkent waar hij een extra toets op wil doen, dan zal de aannemer daar geen bezwaar tegen hebben. Waarschijnlijk is het resultaat positief, toch?

Piet Kunst, project manager Royal HaskoningDHV en Rogier Schravendeel, project manager De Vries & Van de Wiel

Reageer op dit artikel