blog

Smart roads vs Deltawerken

bouwbreed Premium

Smart roads vs Deltawerken

Er gaat een buzz door Nederland. Wat mij betreft een buzzz, die wel eens een enorme impact kan hebben op droge ingenieurs en bouwers. Overal in het nieuws gaat het over de zelfrijdende auto. Afgelopen weekend de Mercedes Benz ‘F015 Luxury in Motion’, die een ritje maakte in Amsterdam en natuurlijk afgelopen woensdag de #platoontest op de A2 waarover Marije Willems van het NRC een artikel schreef.

Wat een kans

Het is augustus 2015 en ik heb een afspraak met Jacolien Eijer (directeur NLIngenieurs). Het gesprek gaat over de behoefte aan vernieuwing binnen de sector, het creëren van nieuwe kansen en het realiseren van nieuwe businessmodellen voor de ingenieurs van Nederland. We eindigden met een concrete actie.

Krachten verbinden

Wat als we tijdens het Europese voorzitterschap het vraagstuk op kunnen lossen van de minister van IenM, Melanie Schultz? Door de kracht van ingenieurs en bouwers (Bouwend Nederland is snel aangesloten) te verbinden met andere sectoren, kunnen we met nieuwe oplossingen de infrasector op de Europese kaart zetten. We legden het vraagstuk voor aan de minister en toen…

Diverse sectoren zijn jaren bezig met het fenomeen ‘autonomous cars’. Natuurlijk de automobielindustrie, maar zeker ook de verzekeringsbranche en de TomToms van Nederland. Tot een jaar geleden was de bouw nauwelijks bezig met dit vraagstuk, maar daar lijkt verandering in te komen.

Slimme wegen en steden

Kunnen we iets slims toevoegen aan huidige snelwegen (smart roads), zodat zelfrijdende auto’s sneller geïmplementeerd kunnen worden? En wat is het effect van een zelfrijdende auto op een smart city? Is er dan geen last meer van verkeer, dat aan het zoeken is naar een parkeerplaats? Hebben we überhaupt nog parkeerplaatsen nodig in de stad? En hoe gaan we die vrijgekomen ruimte dan gebruiken? Groen, fietspaden, meer ruimte voor voetgangers, voortuinen? Maar ook vragen als hoe ziet een kruispunt eruit? Hoe ziet een slimme snelweg eruit? Welke ‘cloud’ hangt er boven de weg?

Daar gaan we over praten op 14 april tijdens de Innovation Expo. Op deze dag komen veertig ingenieurs en bouwers samen met veertig deelnemers uit andere sectoren. Holland ConTech organiseert dit samen met NLingenieurs, Bouwend Nederland en inmiddels zijn Witteveen+Bos, Connekt, de TU’s en Rijkswaterstaat nauw betrokken.

Op dit moment hebben zich diverse directeuren, CTO’s, CIO’s en natuurlijk specialisten zich aangemeld voor 14 april onder andere vanuit TomTom, AON, IBM, ABN AMRO, Rabobank, ING, Cofely, Interpolis, TNO, Heijmans, DuraVermeer, Max Bögl, HaskoningDHV, Advin, CROW, SDC360, Inspec, Goudappel, Mott MacDonald, Croon en diverse provincies.

Wil jij ook meedoen?

Wil jij hierbij aanwezig zijn? Onder begeleiding van Jong NLingenieurs gaan we gezamenlijk nieuwe oplossingen bedenken. Je kan me mailen op wouter@hollandcontech.nl, dan stuur ik je programma en uitnodiging toe. We zoeken nog met name deelnemers uit de automobielindustrie.

Innovatie = overheid

Als de ingenieurs en bouwers van Nederland nu eens een voortrekkersrol nemen om smart roads in Nederland te implementeren en te vermarkten over de rest van Europa en wellicht wel wereldwijd. Kan wellicht voor een Deltawerken-effect zorgen? De Nederlandse waterbouwers plukken immers nu nog de vruchten van wat begon in 1953. We hebben een overheid en een minister (Schultz) die een voortrekkersrol pakt. Iets dat een cruciale rol speelt bij succesvolle innovatie!


Tip: de aflevering van Tegenlicht over ‘De Slimme Staat’.

Reageer op dit artikel