blog

De waarde van data

bouwbreed Premium

De waarde van data
Suzanne van de Kerk

U weet inmiddels dat Cobouw werkt aan een  ingrijpende vernieuwing. In de afgelopen weken heb ik u onder meer verteld over onze aanstaande transitie van dag- naar weekblad, en over de intensivering van onze aandacht voor de regio. Vandaag sta ik stil bij de verdiepingsslag die wij gaan maken op het gebied van datajournalistiek.

Data vormen een onuitputtelijke bron van relevante informatie. Ook voor u. Uit data kunnen vaak trends en marktbewegingen worden gedestilleerd die u kunnen helpen bij het maken van uw strategische keuzes.

Nu is er niemand die van u kan verwachten dat u naast uw drukke werkzaamheden bergen aan digitale gegevens gaat doorspitten om er de juiste analyse op los te laten. Daarom gaan wij dit voor u doen. Cobouw besteedt al jarenlang veel aandacht aan data-gerelateerde onderwerpen, maar we gaan dit verder verbreden en verdiepen.

In ons nieuwe weekblad vindt u vanaf juni wekelijks een data-rubriek waarin trends en marktontwikkelingen in tekst én grafisch worden weergegeven. Soms baseren wij ons hierbij op externe bronnen als het EIB of het CBS, een andere keer duiken wij diep in gegevens van bijvoorbeeld de Autoriteit Woningcorporaties of TenderNed.

Bouwbarometer

Maar wij hebben zelf ook waardevolle data in huis. Trends die hieruit te halen zijn, willen wij graag delen met onze abonnees. Omdat deze trends van belang kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. Inmiddels kent u van ons de maandelijkse Bouwbarometer, die wij opstellen in samenwerking met het EIB. Een barometer met  voorspellende waarde. Op basis van onze Bouwberichten, de rijkst gevulde bouwdatabase in ons land, wordt in beeld gebracht welke bouwvolumes voor de komende periode in aantocht zijn. Welke regio’s doen het goed, en welke minder? Hoe gaat het met de woningbouw en  de utiliteitsbouw? De Bouwbarometer verhuist van de krant naar ons nieuwe magazine, en wordt maandelijks aangevuld met een over twee pagina’s opgemaakte grafische weergave van de belangrijkste trends.

In het najaar publiceren wij een groot dataonderzoek waarvoor we onze Bouwberichten nog dieper gaan uitspitten. We gaan u langjarige trends laten zien op compact regionaal niveau. Ook hebben wij de ambitie om de ontwikkelingen in vergelijkbare regio’s, bijvoorbeeld plattelandsgebieden en stedelijke agglomeraties, in beeld te brengen. Na de zomer hoort u hier meer over.

Trends kosten

Tot slot kan ik u meedelen dat wij structureel aandacht gaan besteden aan kostenontwikkelingen. Interessant voor onder anderen inkopers en calculatoren. We gaan u laten zien hoe de loonkosten in de sector zich per regio ontwikkelen. En dan heb ik het niet over de cao-lonen, maar over de daadwerkelijke lasten die u als werkgever betaalt, in- dan wel exclusief algemene kosten, winst en risico.

Ook gaan wij u laten zien hoe de kosten zich ontwikkelen bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud van gebouwen, en bij nieuwbouw, reconstructies en onderhoud in de gww. Zo kunt u een vinger aan de pols houden. Door data van www.kosteninformatie.nl te analyseren en beschikbaar te stellen aan onze abonnees, hopen wij u te helpen in uw bedrijfsvoering.

Uw reacties zijn opnieuw van harte welkom. U kunt mailen naar nieuw@cobouw.nl. Bellen met onze afdeling klantenservice kan ook: 070-30 46 777.

Reageer op dit artikel