blog

Wijziging in RAW-inschrijfstaat

bouwbreed

Wijziging in RAW-inschrijfstaat
NLD-20040216-ROTTERDAM: Vrouwe Justitia op het voormalige Gerechtgebouw in Rotterdam aan de Noordsingel. Hier is nu de Raad voor de Kinderbescherming in gevestigd.ANPFOTO KOEN SUYK

Bij een RAW inschrijfstaat heeft een inschrijver een bij Nota van Inlichtingen vervallen bestekspost abusievelijk laten staan en afgeprijsd. Daarmee is in beginsel de inschrijving inhoudelijk gewijzigd en op grond van artikel 01.01.02 lid 02 RAW en artikel 2.22.1 ARW ongeldig. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (vonnis 15 februari 2016, nog niet gepubliceerd) verklaarde de inschrijving echter niet ongeldig. Een opvallend vonnis, mede gezien de strikte RAW-jurisprudentie tot op heden waarin het schuiven met kosten, het wijzigen van besteksposten, het schrappen van besteksposten en onjuist overnemen van stelposten steeds tot ongeldige inschrijvingen leidde.

Op grond van artikel 01.01.02 lid 02 RAW moet de aanneemsom worden ontleed conform de inschrijfstaat. De inschrijver voldeed hieraan niet door het opnemen van een vervallen bestekspost, zodat volgens de voorzieningenrechter strikt genomen sprake was van een ongeldige inschrijving. De voorzieningenrechter oordeelde op basis van Europese jurisprudentie echter dat zich een uitzonderlijke situatie voordeed en dat sprake was van een kennelijke materiële fout die zich leende voor herstel. Daarbij werd van belang geacht dat de bestekspost in de praktijk niet zou worden opgedragen en dus ook niet afgerekend, zodat bij (alsnog) verwijderen van de bestekspost uit de inschrijfstaat in werkelijkheid de inschrijving niet wijzigde.

Het oordeel van de voorzieningenrechter Rotterdam staat lijnrecht tegenover een uitspraak van de voorzieningenrechter Den Haag van 1 juli 2014 (eveneens niet gepubliceerd). Daar was het de inschrijver juist niet toegestaan een identiek gebrek te herstellen vanwege strijd met het gelijkheidsbeginsel. Daarnaast werd geoordeeld dat bij het weglaten van de vier besteksposten de overige posten uit de inschrijfstaat mogelijk een andere eenheidsprijs zouden kennen, omdat aannemers ‘terugrekenen’ vanuit de totale inschrijfsom. Aanbestedingsrechtelijk en RAW-technisch gezien bevalt de Rotterdamse uitspraak duidelijk beter.

Vera Balvers
Severijn Hulshof Advocaten

Reageer op dit artikel