blog

Wie de handschoen oppakt …

bouwbreed Premium

Wie de handschoen oppakt …

De Cobouw van afgelopen donderdag opent met de afronding van de zogenaamde Handschoenenzaak. Bouwbedrijven hebben de plicht hun werknemers te voorzien van de beste persoonlijke beschermingsmiddelen. Opmerkelijk dat dit met een rechterlijke uitspraak moet worden opgelegd. Want is het niet een vanzelfsprekendheid dat je jezelf afdoende beschermt?

Afgelopen week mocht ik weer bij de tandarts in de stoel liggen. Voordat de tandarts aan de slag ging, kreeg ik een soort schort om en een bril op. Ik keek de tandarts aan, die al van top tot teen afgedekt was met een haarnetje, een mondmasker, een lange overjas en handschoenen. Ook de assistente verrichtte, geheel gehuld in persoonlijke beschermingsmiddelen, haar werkzaamheden. Ik zeg dat veiligheid en het dragen van de juiste beschermingsuitrusting een kwestie van bewustwording is van het werk dat je doet en de omgeving waarin je dit doet.

Maar zijn we ons voldoende bewust van de noodzaak om veilig te werken? Ik ben bang van niet. Het aantal zware overtredingen op bouwplaatsen is het afgelopen jaar fors toegenomen. Op bijna driekwart van de binnenstedelijke bouwlocaties wordt nog steeds onveilig gewerkt. Voor de buitenstedelijke bouwlocaties zal dit wel niet veel beter zijn. Ook hier is bewustwording op zijn plaats. Een veilige bouwplaats doe je met z’n allen, maar helaas gaat dat niet vanzelf. Opdrachtgevers zullen dit moeten opleggen en afdwingen en daarmee de wet gestand doen. Bij projecten in de (zuivel) industrie zie ik dat de opdrachtgever met succes het dragen van de juiste bescherming oplegt en daar ook op handhaaft.

Kom op mensen, laten we met zijn allen de handschoen oppakken om de werkplek veilig te maken. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij een veilige bouwplaats en een veilig uitgevoerd project!

Paul Rijpstra
Voorzitter VNconstructeurs

 

Reageer op dit artikel