blog

Succesvolle schadeclaim

bouwbreed Premium

Succesvolle schadeclaim

Voor een verliezende inschrijver is het vaak moeilijk om aanspraak te maken op schadevergoeding bij onrechtmatig handelen door de aanbesteder (zie ook bijdrage Croon Advocaten in Cobouw 15 oktober 2016). Zo moet voor een succesvolle schadeclaim worden aangetoond dat er sprake is van een onrechtmatige daad van de aanbesteder en schade aan de zijde van de verliezende inschrijver. Daarnaast moet er sprake zijn van causaliteit, waarvoor aannemelijk moet worden gemaakt dat de verliezende partij de opdracht gegund zou hebben gekregen of dat in ieder geval sprake zou zijn van een kans dat de verliezende partij de opdracht gegund zou hebben gekregen. In een bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2015:9752) slaagde RFIDentic, een verliezende inschrijver, in deze opgave.

Het betrof een openbare aanbesteding van GVB voor wegwerpkaarten voor het openbaar vervoer. In de aanbestedingsstukken was bepaald dat het vervoer vanaf de productielocatie naar de locatie van GVB ‘in één keer zonder overslag of tussendistributie’ moest plaatsvinden. RFIDentic stelde zich op het standpunt dat dit in het geval van Confidex, de winnende inschrijver, onmogelijk zou zijn gelet op de productielocatie China. De rechtbank stelde RFIDentic in het gelijk en oordeelde dat de opdracht was gegund, en de overeenkomst met Confidex was gesloten, in strijd met de aanbestedingsstukken. RFIDentic zou bovendien onweersproken hebben gesteld dat zij voor gunning in aanmerking zou komen als de inschrijving van Confidex terzijde was gelegd. Volgens de rechtbank was het voldoende aannemelijk dat RFIDentic hierdoor schade kon hebben geleden, welke schade niet was ingetreden als de opdracht niet in strijd was gegund met de aanbestedingsstukken.

De omvang van de schade waarvoor GVB uiteindelijk aansprakelijk zal zijn, moet nog worden vastgesteld in een (eventuele) schadestaatprocedure. Verschillende schadeposten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, zoals gederfde winst, gederfde dekking op algemene kosten, of redelijke kosten voor de vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In de praktijk is de hoogte van de schade bepalen vaak geen gemakkelijke opgave. Indien nodig heeft de rechter de vrijheid om de schade te begroten of – als de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld – te schatten.

Tjinta Terlien
Advocaat Croon Advocaten

Reageer op dit artikel