blog

HetNederlanddatwewillen.nl

bouwbreed

HetNederlanddatwewillen.nl

Ik heb een bloedhekel aan gemeentegroen, u weet wel: die verplichte grasveldjes en fantasieloze struiken die je bijna in elke wijk kunt vinden. Ze tonen de luiheid van ons volkje.

Sommige inzichten krijg je tijdens het lezen van een goed boek. Dit weekend las ik geen goed boek maar een essay van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Niet buiten de burger rekenen heet het ruim honderd bladzijden dikke werkje. De denktank van de overheid was op pad gestuurd om iets verstandigs te schrijven over de Omgevingswet; de wet die minder regels en meer betrokkenheid van burgers bij de ruimtelijke inrichting van Nederland voor ogen heeft. En binnenkort van kracht moet worden.

Het SCP moest vooral kijken naar de rol van de burger. Burgers niet op de achterbank, maar nadrukkelijker aan het stuur. Kunnen ze wel rijden, of moeten ze op rijles? En is het niet degene met de grootste mond en de dikste portemonnee die de richting gaat bepalen? Wat vindt u, o wijs SCP.

Wauw

Tja. Een makkelijk antwoord geven lukt niet echt. Het SCP worstelt het hele essay. De tien geboden aan het einde zijn open deuren: “Zorg voor uitkomsten met draagvlak”. Wauw, duimen omhoog. Ahum.

Toch is het essay waardevol. Het laat zien dat het samenspel tussen overheid en burger bijna opnieuw uitgevonden moet worden. Uitgangspunt: het beter beschermen en benutten van de leefomgeving gaat niet zonder serieuze betrokkenheid van burgers. En de overheid kan volgens het SCP niet op haar luie donder wachten totdat de burgers in actie komen.

Lastig daarbij is: hoe kan de overheid aanvoelen wat er onder de bevolking leeft? En is de kans niet groot dat de geïnstitutionaliseerde belangengroepen (zoals natuur- en milieuorganisaties) of groepen criminelen niet alle ruimte invullen? En wordt de gewone Nederlander nog wel gehoord? Moeilijk, moeilijk.

Digibeten

Welk Nederland willen we eigenlijk? In Wales bestaat daar een website over: www.thewaleswewant.co.uk. Ook iets voor ons land? HetNederlanddatwewillen.nl. Of sluiten we dan de digibeten uit?

Niet iedereen in Nederland heeft tijd, kwaliteit en prioriteit om zich te mengen in discussies die verder gaan dan ons hekje van de voortuin, waarschuwt het SCP terecht.

Bankje in park, geschonken door een burger
 

Het SCP staat echter nauwelijks stil over de (tegen)zin die het merendeel van de Nederlanders heeft om mee te denken over hun leefomgeving. Interesseert het ze eigenlijk wel wat er in de buurt of de stad gebeurt? Of stopt hun betrokkenheid bij rand van de voortuin?

Een reis naar Vancouver, Canada vorig jaar deed mijn ogen hierover open. Ik zag bankjes aan de rand van de stad, ingegraveerd met mooie boodschappen. Een geschenk van de burgers aan de stad, vertelde Robert Pennings me. Hij is van Stadsruim, een adviesbureau voor gebieds- en stadsontwikkeling dat een vestiging heeft in Vancouver. De betrokkenheid van de Canadezen met de stad en de leefomgeving is volgens hem veel groter dan in Nederland. Canadezen werken hard, maar als ze vrij hebben, willen ze ook goed vrij hebben. En buiten kunnen genieten.

Bouwplan aangekondigd in voortuin
 

De leefomgeving is in Vancouver van iedereen. Dat is te zien aan de grote borden voor huizen met een aankondiging van de bouwplannen. Het zijn uitnodigingen om mee te praten. Bouwplannen staan niet verstopt in het locale sufferdje of in ambtenarenalgebra op websites van gemeenten, zoals in Nederland.

In Nederland hebben we alles buiten onze voortuin uitbesteed. We gaan niet over het risicoloze gemeentegroen. Het interesseert de meeste mensen niets.

In zo’n land zal een zinvolle invulling van de rol van de burger nog een hele kluif worden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels