blog

Het einde van de aannemer

bouwbreed

Het einde van de aannemer
Suzanne van de Kerk

Volgende week dinsdag staat Cobouw Café Achterhoek in het teken van innovatie. De centrale vraag die avond is of de zwaar geplaagde Oost Nederlandse bouwsector in staat is het spoor te volgen van de Achterhoekse maakindustrie. Die zet, ondersteunt door de regio, de provincie, EZ en de EU, vol in op innovatie en smart-industry.

Er zitten weinig traditionele bouwpartijen aan tafel. Dat is echter niet verwonderlijk. Het huidige sectormodel en de daaraan gekoppelde bouwpraktijk bieden weinig ruimte voor innovatie. Het is niet zonder reden dat de bouw buiten het, door Maxime Verhagen ontwikkelde, topsectorenbeleid is gevallen. Er zijn binnen de bouwsector namelijk geen sleutelpartijen die de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de levering van een innovatief eindproduct.

Re-design huidige sectormodel

De grote opgaven rondom energiebesparing, betaalbare zorg, leefbaarheid en grondstoffen kunnen alleen worden opgelost als de bouw betere en goedkopere spullen gaat maken. Dat vraagt om een re-design van het huidige sectormodel. Van een traditionele bouwnijverheid naar een professionele bouwindustrie. De bouwsector is echter één grote vergaarbak van partijen die uiteenvallen in talloze branches. Het is een sector die zichzelf heeft opgedeeld in meer dan vijfhonderd brancheorganisaties.

Wie is in de lead als het gaat om klantgericht bouwen? Wie neemt het voortouw om de bestaande woningvoorraad energieneutraal te maken? De ontwikkelaar? De aannemer? De eigenaar? De producenten? Of zijn het de adviseurs en de bouwmanagers? En welke van deze partijen zijn aan zet als het gaat om biobased bouwen? Wie heeft de power om iets anders te doen dan wordt gevraagd? Wat kan een aannemer die binnen deze sector alleen maar productiecapaciteit levert? Wie is nou eigenlijk de klant van die aannemer? Waar kan een klant aankloppen als beloofde prestaties niet gehaald worden? Iedereen kent de antwoorden. We hebben dus echt iets anders nodig dan de aannemer.

Reageer op dit artikel