blog

‘Es ist nichts Neues dass Wissen vergeht’

bouwbreed Premium

‘Es ist nichts Neues dass Wissen vergeht’
Suzanne van de Kerk

Dit is bijna de laatste van mijn in totaal 88 columns voor Cobouw . De serie begon met wetenschappelijke beschouwingen. Daarna mochten de onderwerpen losser en vrijer worden. En actueel, van de wederwaardigheden van Reddekuip en de oprichting van de Bouwcampus tot historisch beschouwend over Brunnelesci en de koepel van Florence, een bijna hedendaags avontuur. Want met de lessen uit het verleden gaan we de toekomst tegemoet.

We lijken het eind van de bouwrecessie bereikt te hebben en krabbelen weer voorzichtig op. Maar het speelveld is veranderd. De bouw is in transitie, zegt EZ.

Ook de functies van de verschillende stakeholders verandert. Iedereen grijpt in de bouw de kansen die hij voor zich ziet, als in een stoelendans. Buiten gaat de samenleving door de sterke vergrijzing en de digitalisering met allerhande gevolgen nog sterker veranderen. We zullen niet alleen de klanten in het middelpunt moeten gaan zetten omdat zij in het verleden niet zeer invloedrijk waren op projecten.

Gebruikers zullen ons aangeven hoe zij woningen, gebouwen en bouwwerken heel anders gaan gebruiken in de toekomst. Dus moet de bouw serieus aan marketing doen.

In eerste instantie op de korte termijn van twee tot vijf jaar, zoals valt af te leiden uit de Themakaart Bouw van de Bouwcampus (13 jan 2016). Aan te vullen met een verkenning van de verdere toekomst van de gebouwde omgeving van, zeg, 2040. Tegelijkertijd is er een overdacht van kennis en inzicht aan de orde die met de radicale marktveranderin g voor de bouw. Ik hoop daar mijn steentje aan te hebben bijgedrage n in de relatie tussen bouwsector en wetenschap door columns en boeken te schrijven. “Es ist nichts Neues dass Wissen vergeht”.

Acht van mijn nieuwe boeken worden op 18 maart gepubliceerd op de TU Delft. Nog vier te gaan, waaronder mijn bundel met Cobouw-columns. En dan een avonturenroman?

Reageer op dit artikel