blog

Bonus voor veiligheid

bouwbreed

Bonus voor veiligheid
Suzanne van de Kerk

Heeft u de uitspraak in de handschoenenzaak al gelezen? Niet? Misschien toch even doen. Blijkt dat u als werkgever als het even kan de beste persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) beschikbaar moet stellen die op dat moment verkrijgbaar zijn.

In de bewuste zaak ging het om werkhandschoenen.

Een bouwvakker was bij sloopwerkzaamheden gewond geraakt aan zijn vinger. Op zich niet ernstig, ware het niet dat de wond ging infecteren en dystrofie veroorzaakte in zijn hele lichaam. De werknemer stelde zijn werkgever aansprakelijk. Die zou namelijk niet de juiste handschoenen beschikbaar hebben gesteld. De rechter gaf hem gelijk. Er waren immers betere verkrijgbaar.

Het arrest is voer voor aansprakelijkheidsjuristen en arbodeskundigen. Zij zullen zich de komende tijd ongetwijfeld verder gaan buigen over de reikwijdte van de uitspraak. Een aantal van hen deed dat vorige week al in Cobouw.

Leven in de waagschaal

Zelf moet ik vooral denken aan al die bouwvakkers die dagelijks de bouwplaats oplopen – kennelijk – zonder dat ze goed beschermd zijn. Omdat ze niet de juiste handschoenen, helmen of brillen hebben gekregen van hun baas. Of omdat ze er zelf voor kiezen deze niet te gebruiken.

Waarom doen ze dat toch? Waarom zijn iedere dag weer honderden, nee duizenden bouwvakkers bereid om hun leven in de waagschaal te leggen. En waarom laten bouwbedrijven, en hun opdrachtgevers, het zo ver komen? Het blijft, voor mij als relatieve buitenstaander, onbegrijpelijk.

 Ik volg de bouw al lang genoeg om te weten dat er van alles is geprobeerd om een veilige bedrijfstak te creeren. Meer inspecties, hogere boetes, nieuwe werkmethodes, lik-op-stukbeleid, veiligheidscampagnes, toolboxmeetings, aangescherpte wet- en regelgeving – ik vergeet er vast nog een paar. Heeft het geholpen? Wel een beetje, maar natuurlijk lang niet genoeg. Kijk de ongevallencijfers er maar op na.

Nieuwe aanpak

Een nieuwe aanpak is derhalve nodig voor een echte omslag naar een veilige bouwplaats. Maar welke? Dat deed mij denken aan een oude economische wetmatigheid: money makes the world go round. Oftewel: de oplossing voor het veiligheidsvraagstuk in de bouw moet gevonden worden in keiharde knaken. Bouwers moeten het in hun portemonnee gaan voelen als ze onveilig bezig zijn.

Nee, ik pleit niet voor nog hogere boetes bij overtreding van de arbowet. Integendeel zelfs. Ik pleit voor het belonen van goed gedrag. Een werkgever moet extra geld kunnen verdienen wanneer zijn project zonder ook maar een snee in welke vinger van welke werknemer dan ook, wordt opgeleverd. Hoe? Bijvoorbeeld door een deel van de aanneemsom pas uit te betalen als er geen ongevallen hebben plaatsgevonden in de uitvoeringsfase.

Ja, ik geloof echt dat bouwbedrijven veiligheid tot topprioriteit zullen bombarderen als ze, bijvoorbeeld, 1 procent van de aanneemsom kunnen mislopen door onveilig gedrag in hun bouwput. Ze zullen beter toezicht gaan houden en zullen serieus werk gaan maken van risico-inventarisatieplannen. En die bouwvakker? Die krijgt de beschermingsmiddelen die hij nodig heeft. De beste handschoenen. Dat verdient hij ook.

Een bonus voor veilig werken. Moeten we daar naar toe?

Reageer op dit artikel