blog

Architect in rol aannemer

bouwbreed Premium

Architect in rol aannemer

Architecten willen in toenemende mate de rol van aannemer aannemen, en achten zich hiervoor uitermate geschikt. Een logische beweging, want wat doen aannemers?

Steeds minder eigen personeel, de productie doorschuiven naar onderaannemers, alleen een projectleider, uitvoerder en werkvoorbereider leveren (die desnoods als zzp’er kunnen worden ingehuurd), dus allerlei risico’s minimaliseren maar wel overal hun procenten over willen incasseren… dan wordt het, als architect uitermate aantrekkelijk die functies erbij te nemen. Om vervolgens die procentjes ook binnen te harken.

Terwijl voor Design and Construct-aanbestedingen het omgekeerde gebeurt. De aannemer die zich steeds meer bemoeit met het ontwerp. Vrijwel altijd gericht op kostenbeperking, waaronder de esthetica dan ook nog eens mag/moet lijden.

De architect die zijn potentieel honorarium ziet vermenigvuldigen, een aantrekkelijk scenario. Zolang alles goed gaat.

Zou het altijd goed gaan? Zou de architect ineens alle kennis en deskundigheid hebben om al die onderaannemers te kunnen inkopen? Aan te sturen? Nergens de missers maken die de traditionele hoofdaannemers steeds wel maken?

Want, is die architect financieel opgewassen tegen eventuele tegenvallers en/of claims. De geruststellende beveiliging van de BNA-voorwaarde ‘nooit voor een groter bedrag aansprakelijk zijn dan het bedrag dat het honorarium hoog is’, bestaat dan niet meer. Waarop kun je terugvallen als in de uitvoering iets wordt gemist. Gaat die architect dan zelf met de aanhanger materiaal versjouwen en panlatten slaan? Om maar een willekeurige bouwactiviteit te noemen.

Geruststellend voor aannemers: een installateur was ook ooit van mening zelf een betere hoofdaannemer te kunnen zijn en wist bij een installatietechnisch complex project die functie te verwerven. Het project eindigde in een complete chaos.

Architect, blijf bij je leest.

Reageer op dit artikel