blog

Zorgvuldige raming aanbesteder

bouwbreed

Zorgvuldige raming aanbesteder

Stelt u zich voor, op TenderNed ziet u een aanbesteding voor bouwkundige werkzaamheden met gunningscriterium ‘laagste prijs’ en u besluit in te schrijven. U komt tot een zeer scherpe prijs, die geen concurrent kan mat-
chen. Uw prijs blijkt weliswaar de laagste, maar u uw inschrijving zou 1,5 ton boven de raming van de aanbestedende dienst liggen en dus buiten het budget vallen. Uw inschrijving wordt daarom als onaanvaardbaar beoordeeld en de aanbesteding wordt met een onderhandelingsprocedure voortgezet. Mag dit?

Rechtbank Gelderland oordeelde recent over deze vraag (ECLI:NL:RBGEL:2015:7592). De juridische kapstok is de van toepassing verklaarde ARW 2012 waarin is bepaald (art. 3.29.3): “Indien de prijs van de meest gerede inschrijving hoger is dan de zorgvuldige raming van de aanbesteder, kan de aanbesteder deze inschrijving als onaanvaardbaar aanmerken en de procedure vervolgen met een onderhandelingsprocedure met aankondiging.”

Volgens inschrijver was de raming van aanbesteder onzorgvuldig en de inschrijving ook niet zoveel hoger dat de aanbesteder de inschrijving als onaanvaardbaar kon aanmerken. De rechter oordeelde dat het op de weg van inschrijver ligt aannemelijk te maken dat sprake is van ‘onzorgvuldige raming’. Het feit dat de prijs van alle inschrijvers aanzienlijk hoger lag dan de raming, kan niet de conclusie dragen dat zij onzorgvuldig zou zijn.

Volgens de rechter kan dit door tal van redenen, zoals de kwaliteit van materialen of toegepaste winstopslag.

De inschrijver noemt tot slot dat de overschrijding van de raming binnen de aanvaardbare marge van 10 procent valt en er daarom geen sprake kan zijn van onaanvaardbare inschrijving. Volgens de rechter volgt uit de ARW 2012 geen tienprocentregeling of minimale marge van overschrijding en mag een inschrijving als onaanvaardbaar worden verklaard bij overschrijding van de zorgvuldige raming. Kortom, de aanbestedende dienst mocht alle inschrijvingen – waaronder de laagste – ongeldig verklaren.

Per van der Kooi en Menno de Wijs
Advocaten aanbestedingsrecht bij De Clercq Advocaten Notarissen, Leiden/Den Haag

Reageer op dit artikel