blog

Raad van Arbitrage  opheffen of toch maar niet

bouwbreed

Raad van Arbitrage  opheffen of toch maar niet
NLD-20040216-ROTTERDAM: Vrouwe Justitia op het voormalige Gerechtgebouw in Rotterdam aan de Noordsingel. Hier is nu de Raad voor de Kinderbescherming in gevestigd.ANPFOTO KOEN SUYK

Als regelmatig procederend bouwrechtadvocaat, zowel bij de Raad van Arbitrage als bij de burgerlijke rechter, schaar ik mij nadrukkelijk bij de groep van oneens stemmers. Naar mijn mening is en blijft de Raad van Arbitrage bij uitstek de geschikte instantie om bouwgeschillen te beslechten.

Dit standpunt kan ik met verschillende argumenten onderbouwen, maar het meest eenvoudig en vooral tot de verbeelding sprekend is verwijzen naar de argumenten die de burgerlijke rechter zelf aandraagt in een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 september 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BV7956. In die kwestie ging het over de financiële afwikkeling van een complex en omvangrijk bouwproject in Delft, te weten het Nano technologiegebouw van TNO.

TNO vorderde in conventie nog verschuldigde contractuele kortingen van meer dan 5 miljoen euro wegens de stevig vertraagde oplevering van het werk. De aannemer vorderde in reconventie nog verschuldigde geldbedragen voor meerwerken van bijna 2 miljoen euro. 

In een uitermate kort vonnis zet de rechtbank allereerst de toon met de vaststelling dat de rechtbank zich heeft moeten buigen over een procesdossier met de omvang van een bijna volle verhuisdoos. Vervolgens geeft de rechtbank aan dat hij het dossier verschillende malen heeft bestudeerd, maar er toch niet uitkomt: “De rechtbank heeft het complete griffiedossier meerdere malen zorgvuldig bestudeerd en daar veel tijd en dus overheidsgeld aan besteed, maar kan desondanks eenvoudigweg niet kunnen vaststellen welke partij per geschilpunt het feitelijk en/of juridisch gelijk aan zijn zijde heeft.”

De verwijzing naar het bestede belastinggeld is een duidelijke vingerwijzing dat het hier volgens de rechtbank gaat om verspild overheidsgeld. Dit wordt gevolgd door de overweging dat partijen met een dergelijk bouwgeschil hadden moeten aankloppen bij gespecialiseerde bouwarbiters: “Het zou volgens de rechtbank dan ook praktischer zijn geweest indien TNO en de Bouwcombinatie bij een specialistisch en omvangrijk bouwproject als dit in hun contract met bestek gespecialiseerde bouwarbitrage zouden zijn overeenkomen in plaats van de bevoegdheid van de gewone civiele rechter.” 

De rechtbank wijst vervolgens zowel de vorderingen in conventie en reconventie af als onvoldoende onderbouwd en niet toewijsbaar. Hierbij wordt gewezen op de uitgebreid gemotiveerde feitelijke, technische en juridische wederzijdse verwijten. Een alleszins bijzonder vonnis, maar de boodschap van de rechtbank is luid en duidelijk: breng uw bouwgeschillen onder bij een gespecialiseerd bouwarbitrage. Diegenen die de Raad van Arbitrage hebben weggestemd moeten, na kennisname van genoemde uitspraak van de rechtbank, nog maar eens achter hun oren krabben. 

Ik ben overigens benieuwd wat de uitslag van de poll zou zijn geweest als was gevraagd of bouwrechtelijke aanbestedingsgeschillen niet weer (zoals voor de bouwfraude) bij de Raad van Arbitrage zouden moeten worden ondergebracht. In dergelijke aanbestedingsgeschillen valt in vonnissen van de burgerlijke rechter immers regelmatig de overweging te lezen dat bij beoordeling van het geschil als uitgangspunt moet gelden dat van Voorzieningenrechters niet kan worden verlangd dat zij beschikken over de(zelfde) expertise die de inschrijver wordt geacht te hebben om een inschrijving te doen. Zie bijvoorbeeld een recente uitspraak van de rechtbank Utrecht van 8 januari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:104 over de aanbesteding van het spoorwegonderhoud via Prestatie Gerichte Onderhoudscontracten. Deskundigheid die bij de Raad van Arbitrage wel kan worden verwacht en verlangd.

Joost Haest,
advocaat partner Severijn Hulshof advocaten​

 De stelling van het lezerspanel in Cobouw van 10 december 2015 was: “De Raad van Arbitrage kan net zo goed worden opgeheven.” Van het panel was 70 procent het oneens met deze stelling. Maar 30 procent vond dus dat deze Raad zou kunnen worden opgedoekt.  Zij moeten nog maar eens achter hun oren krabben.

Reageer op dit artikel