blog

Onderaannemers in de tang bij A15MaVa

bouwbreed

Onderaannemers in de tang bij A15MaVa

De arbitrage over de A15 Maasvlakte-Vaanplein is eindelijk afgerond. Wat het vonnis is, blijft angstvallig geheim, want er slepen nog meer discussiepunten tussen Rijkswaterstaat en de combinatie A-Lanes.

Open en transparant

De betrokken onderaannemers zijn echter nog geen stap verder en voor hen duurt de onzekerheid over de lopende disputen nog voort. Zij zouden gebaat zijn bij openheid over de uitkomsten, maar vooralsnog domineert de geheimzinnigheid. Eerder deze maand is de Marktvisie ondertekend waarin partijen plechtig beloven nooit meer onder de kostprijs in te schrijven en open en transparant de dialoog aan te gaan. Dat geldt blijkbaar niet met terugwerkende kracht en ook niet in de richting van andere belanghebbenden. Alle direct betrokken partijen kruipen desgevraagd in hun schulp.

De risico’s die zonder uitzondering bij A-Lanes liggen, zijn meestal een-op-een doorgeschoven naar de onderaannemers en toeleveranciers. Ook daar slepen de nodige discussies over meerwerk, risico’s en tegenvallers. Hardop klagen durven ook de toeleveranciers en onderaannemers niet aan, maar op de achtergrond klinkt gemor. Het leed van de verliespost, wordt vooral in stilte geleden, vaak niet de eerste ‘scheur in de broek’ of ‘doos van pandorra’ van de afgelopen tijd.

Mogelijk meeprofiteren

De onderaannemers zitten in de tang. Ze zijn rechtstreeks afhankelijk van de hoofdaannemer die vaak een een-op-een relatie met hen onderhoudt voor bijvoorbeeld installaties, kabels en leidingen of brugonderdelen. Hoog spel spelen of desnoods een rechtszaak aanspannen over de meerkosten die zij niet uitbetaald krijgen, is lastig. Onderaannemers en toeleveranciers laten zich noodgedwongen aan het lijntje houden.

Het vonnis is zeer gedetailleerd uitgewerkt en issue voor issue afgehandeld. Het is echter onduidelijk of daar consequenties uit voortvloeien voor de onderliggende discussies met onderaannemers. Mogelijk zouden zij kunnen meeprofiteren van extra betalingen van de opdrachtgever, maar de kans is groot dat de combinatie het vonnis geheim houdt om de eigen onderhandelingspositie niet te ondergraven. En zo grijpt het spel rond meerwerk en risico’s ingewikkeld in elkaar. De beoogde transparantie die de nieuwe Marktvisie voorstaat is bij de A15 nog ver te zoeken. Dat voorspelt niet veel goeds voor de toekomst: het oude gedrag duikt op zodra het moeilijk wordt.

Reageer op dit artikel