blog

APK voor gebouwen

bouwbreed Premium

APK voor gebouwen

Is het u als gebouweigenaar opgevallen dat u er een belangrijke taak hebt bijgekregen? Waarschijnlijk niet, maar sinds 1 januari dit jaar heeft u de plicht om onderzoek te doen naar de constructieve veiligheid van galerij- en balkonvloeren bij galerijflats van voor 1975. In de Staatscourant van 22 december 2015 staat deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 vermeld. Ik vermoed dat dit bericht u is ontgaan; het was immers kerstvakantie.

Hoe zat het ook alweer? In 2011 bezweek de galerij op de bovenste verdieping van de Antillenflat in Leeuwarden. Gelukkig vielen er geen slachtoffers; de schrik zat er wel goed in, zeker na wat er in 2003 in Maastricht is gebeurd. Uit onderzoek van EconStruct bleek later dat doorroesting van de wapeningsstaven uiteindelijk tot het bezwijken van de galerij heeft geleid. De doorroesting kwam door putcorrosie.

Deze ineenstorting was aanleiding voor onderzoek van verschillende gebouwen. In CUR-publicatie 248-2014 staan de resultaten van het onderzoek ‘Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op basis hiervan een informatieblad uitgebracht over de plicht om onderzoek naar galerijvloeren uit te voeren.

Zullen gebouweigenaren nu massaal galerijvloeren gaan inspecteren? Een soortgelijke ervaring met spouwankers is niet hoopgevend. In 2008 staat een deel van een gevel van een flatgebouw in Zandvoort op instorten. Nieman Raadgevende Ingenieurs waarschuwt in Corporatiebouw van december 2013: “De constructieve veiligheid van oude gevels wordt urgent.” Twee jaar later (november 2015) moet de  gevel van een flat aan de Lorentzstraat in Zandvoort in allerijl worden gesloopt door instortingsgevaar. Steeds dempt men de put als het kalf is verdronken en gaat men over tot de orde van de dag.

Dat moet anders. Laten we gebouwen iedere vijf jaar aan een grondige inspectie onderwerpen en geconstateerde gebreken repareren. Ik ga me sterk maken voor een APK voor gebouwen.

Paul Rijpstra,
voorzitter VN constructeurs

Reageer op dit artikel