blog

Snoeien om iets te laten groeien

bouwbreed

Snoeien om iets te laten groeien
Suzanne van de Kerk

Geregeld spreek ik met ingenieursbureaus die constateren dat er (decentrale) overheden zijn die zelf ingenieursdiensten verrichten en die daarnaast ook voor andere gelieerde organisaties ingenieursdiensten uitvoeren. Het betreft hier het inbesteden van diensten door overheden.

Bedrijven ervaren dit inbesteden vaak als een vorm van oneerlijke concurrentie. Vanuit NLingenieurs versterken we daarom graag de roep van het bedrijfsleven om een inperking van het inbesteden door overheden.

Het inbesteden is te verdelen in twee grove categorieën, het zuiver inbesteden en het quasi inbesteden. Bij zuiver inbesteden kun je denken aan een opdrachtverlening binnen eenzelfde rechtspersoon/dienstonderdeel van een overheid. Bij quasi inbesteden is sprake van een situatie waarbij een overheid een opdracht verleent aan een gelieerde instelling die een andere rechtspersoon is. Momenteel ontbreekt een goed besliskader ten aanzien van inbesteden door overheden. Er is bijvoorbeeld geen verplichting tot het houden van een marktconsultatie bij het inbesteden of een bezwaarmogelijkheid voor het bedrijfsleven.

Het is overheden zonder meer toegestaan om activiteiten weg te houden bij het bedrijfsleven zonder dat zij hoeven aan te tonen dat dit leidt tot (een betere) borging van publieke belangen of een betere prijs-kwaliteitverhouding van producten en diensten. Daarbij regeert bovendien vaak de politieke waan van de dag. Ondernemers worden buitenspel gezet, verliezen werkzaamheden en omzet doordat overheden diensten inbesteden. Er is daarom veel te zeggen voor inpassing van het inbesteden binnen de kaders van het aanbesteden en de Wet markt en overheid.

Onlangs is er een initiatiefnota naar de Tweede Kamer gestuurd door de heren Ziengs (VVD) en Verhoeven (D66) in het kader van de Wet markt en overheid. Daarin wordt bovenstaande problematiek aangestipt. Deze nota beoogt vooral het commerciële handelen van de overheid aan banden te leggen, waarbij zijdelings ook het inbesteden aan bod komt. Hopelijk zorgt dit voor het snoeien, zodat het bedrijfsleven verder kan groeien.

Mr. Vicky van Egmond
Senior beleidsmedewerker Commissie Verenigingszaken en Economische & Juridische Zaken NLingenieurs

Reageer op dit artikel