blog

In transformatie kun je niet wonen

bouwbreed

In transformatie kun je niet wonen
Suzanne van de Kerk

We moeten bouwen, bouwen, bouwen. De cijfers zijn glashelder. Er moeten tot 2040 zeker één miljoen woningen bij worden gebouwd en transformatie is slechts een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende woningbehoefteplaat. Bouwen in het groen is urgent en, om maar een link te leggen met een beroemde volkshuisvester: ‘in transformatie kun je niet wonen’.

Het rapport van het EIB ‘Investeren in Nederland’ komt tot een schamele 50.000 extra woningen door transformatie. De wethouder van Zaanstad toont lef en start meteen maar met een lokaal debat dat ook in Zaanstad gezocht moet worden naar 20.000 woningen in het weiland.

Daar sta je dan met je mooie Fontys ‘Leegstand leeft-magazine’ en als pleitbezorger van de noodzakelijke verduurzaming van de vastgoedmarkt, die keer op keer benadrukt dat we min of meer zijn uitgebouwd. Op papier, in het politieke debat, tijdens congressen en in de kranten is er een breed draagvlak voor de aanpak van leegstand en het beter benutten van de vele leegstaande en inefficiënt gebruikte gebouwen. Ik vind het ronduit bizar dat er echter alleen maar studies verschijnen waaruit blijkt dat we gewoon moeten bouwen in het weiland. Je kunt het de bouw- en ontwikkelaarslobby niet kwalijk nemen dat ze stevige rapporten opstellen. Erger is dat degenen die zich terecht hard maken voor verduurzaming, herbestemming en transformatie nog niet in staat zijn met fatsoenlijke studies te komen. Is er dan geen enkele studie die me helpt? Toch wel. Er is een lichtpuntje. De regio’s groot Amsterdam en Utrecht hebben aangetoond dat we in totaal 28.000 woningen kwijt kunnen via de transformatie van kantoren.

Naast kantoren hebben we ook nog
1. retail;
2. onderwijs;
3. bedrijfsruimte;
4. verzorgingstehuizen;
5. gemeentelijk vastgoed;
6. ziekenhuizen;
7. erfgoed;
8. agrarisch vastgoed;
9. cultuur.

Je zit zo op 300.000 woningen. Laten we snel met fatsoenlijke studies komen. Als regionale kennisorganisatie doet Fontys graag mee.

Reageer op dit artikel