blog

Eigen grond eerst

bouwbreed

Eigen grond eerst
Suzanne van de Kerk

Een brief van 21 kantjes van minister Schultz en in het kielzog nog eens zes rapporten. Blijkbaar heeft het Nederlandse grondbeleid veel tekst nodig. Een rapport droeg de compacte titel ‘Eigen grond’.

Trekt de gemeente zichzelf voor bij het tot ontwikkeling brengen van gronden, zo was de vraag. Drie onderzoeksbureaus en veertig pagina’s verder was de conclusie: te weinig bewijs.

‘Het criterium ‘eigen grond eerst’ zijn we niet tegengekomen als zelfstandige afweging in de locatiekeuzes bij de onderzochte gemeenten’, schrijven de onderzoekers. Nee, natuurlijk niet! ‘Eigen grond eerst’ zal niet snel een nota halen. En toch is het heel gewoon. Bent u al eens een makelaar of eigenaar tegengekomen die de gebouwen van een ander harder aanprijst dan wat hij zelf in portefeuille heeft?

Intern gevoelig

Niet vreemd dat de gemeente aan ‘eigen grond eerst’ doet. Weet u waar het ook goed zichtbaar wordt? Bij de aanpak van leegstand. Bij veel gemeenten staat dat inmiddels op de agenda. Al te vaak hoor ik verhalen over de interne strijd die gevoerd wordt tussen bijbouwen en herbestemmen. “Ja, intern ligt dat wel gevoelig. We hebben nog grondposities, daar moet gebouwd worden”, krijg ik dan te horen. Of: “Elke woning die we binnenstedelijk extra realiseren door herbestemming gaat ten koste van plancapaciteit buiten. Dat willen we niet”.

Laten we elkaar niet voor de gek houden. We kunnen ons onderzoeken en meldpunten besparen. Gemeenten doen aan ‘eigen grond eerst’ en het is vaak volstrekt verklaarbaar. Kortetermijnvoordeel wint het bij keuzes maken eenvoudig van geluk op lange termijn. Dat weten we uit de psychologie. Als we er wat aan willen doen, volstaat het niet om pleisters te plakken. Wat dan wel? Accepteren of veranderen. Wat het laatste betreft: ik heb de oplossing nog niet, maar wellicht komen we samen ergens. Ik ben benieuwd naar uw ideeën.

Reageer op dit artikel