blog

Win-win?

bouwbreed Premium

Win-win?

De instroom van nieuwe medelanders is een feit. Geschat 20.000 mensen die een plaatsje zoeken in ons land. We gaan razendsnel woningen fabriceren en onze branche kan er zo maar goed bij varen.

Dat huis, dat was ook de belofte die hen is gedaan bij vertrek uit het verwoeste Syrië door de oversteek-ondernemers. De politiek spreekt van een win-winsituatie. Immers, de nieuwkomers zijn bijna allemaal, volgens zeggen, hooggeschoold en vullen een gat op in onze arbeidsmarkt. Voor onze nieuwe inwoners moeten we ruimte maken, huizen bouwen, maar ook bindende inburgeringsvoorwaarden stellen. Er zijn namelijk enkele cultuurverschillen, zoals de positie van de vrouw. Daar moeten we echter begrip voor tonen, dat verandert wel.

Dat geloof ik dus niet, te veel begrip voor cultureel verantwoord gedrag tonen. Ergens de afgelopen jaren zijn wij te ruim omgegaan met de wensen van andere culturen en zijn er te weinig integratieregels gesteld. Binnen de gehele maatschappij, maar zeker binnen scholen, de essentiële schakel in integreren. Zo’n twintig jaar geleden werd de werkgever gestimuleerd, dus verplicht, om een bepaald percentage aan buitenlandse werknemers in dienst te hebben. Voor mij stonden toen jonge meiden met een islamitische achtergrond. Ze wilden graag werken in de zorg. Ze kwamen op gesprek met pa of broer. En die gaven haarfijn aan dat werken in de zorg mocht, maar dan natuurlijk niet aan of in de buurt van de mannelijke bewoners.

Ik ben opgegroeid in een industriestad met veel buitenlandse families, ook dit hoorde bij de samenleving. De verwachting was dat een generatie later de integratie succesvol was. Soms word je echter keihard geconfronteerd met het tegendeel. Zoals de student die bij ons op excursie kwam met de klas. Iedereen gaf mij keurig een hand, hij legde zijn hand op zijn borst en passeerde mij. U mag er alles van vinden, maar hij krijgt geen plekje bij ons. Misschien niet maatschappelijk en sociaal verantwoord, wel eerlijk.

Reageer op dit artikel