blog

Uitdaging zit nu in sociale vaardigheden

bouwbreed Premium

Uitdaging zit nu in sociale vaardigheden

De kennis in de bouw raakt versnipperd; steeds vaker wordt een beroep gedaan op specialisten en experts om hun bijdrage in het bouwproces te leveren. Dit gaat ten koste van het overzicht en de beheersing. Jos Schouten signaleert kansen en bedreigingen voor de bouwnijverheid.

De signalen staan weer op groen, de woningbouwproductie veert op, de infra blijft wat achter maar voor de ontslagen, thuiszittende bouwvakker is er weer hoop! Hij mag achter de geraniums vandaan kruipen en zich aanmelden bij een uitzendbureau en alsnog tot zijn 67ste gaan werken.

Het gaat weer beter in de bouw en de druk neemt toe. Aan alle kanten starten projecten, maar op een andere manier dan vóór de crisis; er zijn weinig bedrijven die nog dezelfde omvang hebben. De meeste organisaties zijn gekrompen qua vaste bezetting; de werknemers zijn wegens te weinig projecten in uitvoering de afgelopen jaren ontslagen en zitten thuis of zijn zelfstandige geworden.

Dit betekent dat in toenemende mate gebruik zal worden gemaakt van ‘de flexibele schil’. Een groep van werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten of kleine onderaannemers die door de aannemer in het bouwproces worden ingezet. De kernorganisatie van de aannemer bestaat dan uit projectmanagement met aan de voorkant ontwikkeling, calculatie en werkvoorbereiding en aan de uitvoeringskant projectleiding en uitvoerders. Misschien nog een paar eigen timmerlieden ,maar dan houdt het wel op.

Dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden, maar vergt tevens andere kwaliteiten. Van de uitvoeringsorganisatie met eigen medewerkers en deskundigheid gaat dit proces nu met anderen worden georganiseerd. Dit betekent een andere wijze van inkopen en organiseren, andere vaardigheden van de uitvoering en projectleiding om betrokkenheid van de mensen op de werkvloer te stimuleren en organiseren.

Ingewikkeld

Er is niets zo ingewikkeld dan te werken aan een positieve veiligheidscultuur als sprake is van steeds wisselende partijen en personen op de werkplek die, planninggestuurd, hun kunstje komen doen. Hoe maak je ze betrokken en hoe zorg je ervoor dat ze deel uitmaken van het team? De uitvoerder als coach, gesprekspartner? Als motivator en klankbord? Het zijn toch de sociale vaardigheden die van meer belang worden als je mensen moet managen. Dit vergt een ander type mens op de plek, althans een ander type gedrag en vaardigheden. Schreeuwen en brullen is er tegenwoordig niet meer bij.

Opleiden dus en coachen. Stuur ze maar naar school en houd er rekening mee bij de aanname van nieuwe medewerkers binnen de organisatie. Het aan de voorkant stellen van competentie-eisen is overigens niet nieuw, de bril waarmee gekeken moet worden naar de instromende kandidaten zal zeker verschillen van wat we tot nu toe gewend waren. Vakkennis oké, maar nu komen daar dus ook die sociale vaardigheden bij. Voor de kennisinstituten, de handhavers en de scholingsinstituten in de bouwnijverheid, op elk niveau, liggen uitdagingen op dit vlak. Tijdens de opleiding moet immers al begonnen worden om veiligheidsbewuste, sociaal vaardige en betrokken vakmensen voor te bereiden op een leven lang duurzame inzetbaarheid in de bouwnijverheid. Ook de handhavers zullen steeds vaker kijken naar gedrag en cultuur bij organisaties en hier op inspecteren en handhaven.

Voordat de scholingsinstituten zo ver zijn, moet er nog wel het nodige gebeuren. Veiligheid komt nauwelijks aan de orde in de opleiding. Hoogste tijd dus voor het aanpassen van het curriculum van de bouwopleiding.

Ik schat dat dit ook nodig is om voldoende jonge mensen naar de bouw te lokken met het vooruitzicht om zich voor bijna vijftig jaar in de bouw in te zetten. Dat is een mensenleven lang. Duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit zijn daarom van belang, willen we de jongere én oudere bouwvakker nog bewust levend de eindstreep laten halen!

Jos Schouten
Senior adviseur bij Aboma in Ede.

@abomabv

Reageer op dit artikel