blog

Sloopverbod

bouwbreed Premium

Sloopverbod

Juridisch zal het wellicht niet kunnen en als je er even voor gaat zitten zijn er vast nog wel meer redenen te bedenken waarom het niet kan: huizen even niet slopen tot het moment dat er minder behoefte aan is. Die behoefte is groot, menen organisaties die vluchtelingen onder dak proberen te krijgen.

Naar hun mening is deze taak nog niet zo simpel. Want als het om sociale huurwoningen gaat, en daar gaat het in deze specifieke vorm van volkshuisvesting meestal om, dan zijn er daar niet zo veel van. En voor wat er wel is, wachten anderen al vaak heel lang tot ze een kans maken om er één toegewezen te krijgen.

Dan valt het op dat woningen dichtgetimmerd, gestript en uiteindelijk afgebroken worden om ruimte te maken voor iets anders. Is het een enkele woning, dan valt er niet zoveel over te zeggen. Staat er een bouwhek om een appartementengebouw, een rij woningen of zelfs een hele straat, dan ben ik in elk geval geneigd te denken: dat ziet er wat ongelukkig uit. Daar staan woningen die nu heel goed van pas komen. En ook al zijn ze gestript of anderszins onbewoonbaar gemaakt, daar valt met een beetje goeie wil en een bescheiden budget wel wat aan te doen.

Heel veel goeie wil en een dikke portemonnee zullen nodig zijn om lege kantoren en andere verlaten gebruiksgebouwen in al dan niet sobere woonruimte te veranderen. Goed bedoelde aanbiedingen waarmee het onder leken goed scoren is, maar in de praktijk nog aardig wat problemen kunnen geven. Al was het alleen maar omdat het vullen van een leeggetrokken casco nog best wat tijd vergt en onder de streep niet heel veel goedkoper is dan nieuwbouw, omdat een kantoor nu eenmaal anders wordt ontworpen dan een woning.

Daarom is er alles voor te zeggen om een tijdelijk sloopverbod en opknapplicht af te kondigen voor sociale huurwoningen die naar de eisen van deze tijd te klein en te weinig comfortabel worden bevonden. Waarbij het dan overigens opvalt dat dergelijke kwalificaties vrijwel nooit lijken op te gaan voor koopwoningen die, met het welbevinden van de eigenaar in gedachten, worden onteigend en met de grond gelijk gemaakt. Juridisch zal het wellicht niet kunnen en als je er even voor gaat zitten, zijn er vast nog wel meer redenen te bedenken waarom het niet kan.

Reageer op dit artikel