blog

Minder stress begint bij goed overleg

bouwbreed Premium

Minder stress begint bij goed overleg

Minister Asscher heeft maandag de ‘Week van de werkstress’ ingeluid. In verschillende sectoren wordt aandacht gevraagd voor het onderwerp. De bouwnijverheid draagt een steentje bij aan deze landelijke campagne. En dat is met reden, vindt Jan Warning van Arbouw.

Doorgaans wordt het werken in de bouw geassocieerd met hoge lichamelijke belasting. Terecht, want nog steeds zegt het overgrote deel van de werknemers dat het werk fysiek inspannend is. Maar ook in de bouw neemt de werkdruk toe en is stress een groeiend probleem. De psychosociale arbeidsbelasting, in het jargon van de deskundigen, is niet alleen een probleem bij de UTA-functies. In 2014 zei één op de tien bouwplaatsmedewerkers dat hij vaak last had van stress.

Eén van de oorzaken van deze toename is de geleidelijke verandering van werkprocessen. Bij tal van innovaties wordt het handmatige werk (deels) overgenomen door machines. Voorbeelden zijn het mechanisch bestraten of de mechanische rei voor zandcementvloeren. Vroeger moest de werknemer meters maken, nu worden er met machines méér meters gemaakt. Met andere woorden, de taak van de werknemer verandert geleidelijk van werken met de hand naar het bewaken van het tempo.

Wat maakt nu dat werk resulteert in stress? De definitie van werkdruk is dat er onvoldoende tijd is om de dagelijkse taken te verrichten. Het subjectieve gevoel dat men onvoldoende tijd beschikbaar heeft, geeft een stressreactie. Op dat moment komt er adrenaline vrij, het hart gaat sneller kloppen waardoor het lichaam beter in staat is om de situatie meester te worden. Op zich is een enkele keer stress niet erg; in die gevallen leidt deze tot een betere prestatie. Het wordt zorgelijk als een werknemer vaak last heeft van stress. Dat kan leiden tot overspannenheid, chronische uitputting en ziekte. De gemiddelde verzuimduur als gevolg van psychisch verzuim in de bouwnijverheid bedraagt circa honderd dagen.

Er is dus alle reden om ervoor te zorgen dat werkstress wordt voorkomen. De bedrijfstak beschikt al jaren over een mooie voorziening voor UTA-personeel. Om uitval te voorkomen, kunnen uitvoerders en ander UTA-personeel coaching krijgen. Met hulp van een deskundige leert de werknemer zijn grenzen te bewaken en zijn energie effectiever te gebruiken. Ruim duizend werknemers hebben de afgelopen tien jaar gebruik gemaakt van de coaching. Vorig jaar kreeg de voorziening zelfs een prijs uit handen van minister Asscher.

Houding

Inmiddels is er veel informatie te vinden over hoe stress te voorkomen is, zoals op de website stressuitdebouw.nl. Hier wordt veel aandacht besteed aan de houding van werknemers. Dan gaat het om tips als voldoende tijd nemen voor ontspanning en genieten van de leuke dingen van het leven.

Ook van belang is de organisatie van het werk. Het besef dat er onvoldoende tijd is om het werk af te krijgen, hoeft niet per se tot stress te leiden. Misschien kan er met de planning worden geschoven, kunnen extra werknemers worden ingezet of kunnen taken anders worden uitgevoerd. Wanneer werknemers meer invloed hebben op hoe en wanneer het werk wordt uitgevoerd, ervaren ze doorgaans minder stress. Hierin kan de leiding een belangrijke rol spelen. Bouwplaatspersoneel dat in de dagelijkse leiding onvoldoende wordt ondersteund, heeft drie keer zo vaak last van stress dan personeel dat wel voldoende wordt ondersteund.

Stress op het werk kan dus worden voorkomen. De leidinggevende hoeft niet meteen diepzinnige gesprekken te voeren, want dat past niet in de cultuur van de bouw. Simpele vragen als ‘denk je dat het binnen de termijn gaat lukken?’ en vervolgens ‘wat heb je nodig dat het binnen de termijn lukt?’ zijn vaak al voldoende. Meer invloed op de uitvoering van het werk en meer aandacht voor de werknemer kunnen de werknemer gezondheidswinst en de bedrijfstak belangrijke kostenbesparingen opleveren.

Jan Warning, directeur Arbouw
www.stressuitdebouw.nl

Reageer op dit artikel