blog

Inzicht in bouwrecht Europese landen

bouwbreed

Inzicht in bouwrecht Europese landen

Tijdens de jaarvergadering van de Europese Vereniging voor Bouwrecht (ESCL) werd het boek ‘Studies in European Construction Law’ gepresenteerd. Het boek bevat zeer veel informatie, die inzichtelijk maakt hoe het bouwcontractenrecht in de deelnemende landen er op de gekozen onderwerpen in grote lijnen uitziet.

Aan de hand van steeds weer dezelfde vragen geeft het boek antwoorden uit België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Roemenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland, Roemenië en Nederland. Gezien het grote aantal deelnemende landen en het aantal vragen en subvragen is het niet verwonderlijk dat het boek maar liefst 761 pagina’s telt.

De inhoud

De standaardvragen beslaan een breed scala van twaalf onderwerpen. Het boek begint met een aantal algemene vragen. Zoals de vraag of er algemene voorwaarden voor bouwcontracten bestaan en wat er is geregeld omtrent de uitsluiting van aansprakelijkheid. Daarna volgen er vragen rondom de volgende onderwerpen: de taken en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en de opdrachtnemer, de waarschuwingsplicht, boetebeding, aansprakelijkheid voor en na oplevering, betaling, vertraging en onderbreking van de werkzaamheden, schadevergoeding, onderaanneming, bodemgesteldheid, geschillenbeslechting en verzekering. De vragen zijn beantwoord voor het ‘traditionele’ contractmodel maar ook voor het geïntegreerde contractmodel (design and build) en (summier) voor het Build Operate Transfer/Design Build Finance Maintain Operate model. De verschillende sets van algemene voorwaarden komen langs, alsmede de wettelijke regelingen. De antwoorden op de vragen zijn per land geordend. Dus wie wil weten hoe het Griekse recht van aanneming van werk er uitziet, vindt alles over Griekenland handzaam bijeen in één hoofdstuk.

Aansprakelijkheid

Een van de vragen (Q5) heeft betrekking op de aansprakelijkheid na oplevering. In Nederland is het wettelijk systeem aldus: na oplevering is er alleen aansprakelijkheid voor (kort door bocht geformuleerd) ‘verborgen gebreken’ en wel voor een periode van twintig jaar na oplevering. In België geldt in het Burgerlijk Wetboek een tienjarige aansprakelijkheidstermijn voor ernstige gebreken. Voor kleine, minder omvangrijke gebreken geldt de contractuele aansprakelijkheid. Het Duitse BW bepaalt dat na de oplevering de vijfjarige termijn begint te lopen waarbinnen de opdrachtgever onder andere het recht heeft herstel te vorderen. In het Verenigd Koninkrijk is het onderwerp van aansprakelijkheid na oplevering niet wettelijk geregeld; de aansprakelijkheid na oplevering dient contractueel geregeld te worden. Doorgaans is er een herstelverplichting opgenomen.

Voor wie?

Het is geen wetenschappelijk werk en ook geen naslagwerk. Het voorwoord leert, dat het er om gaat de bouwrechtelijke beginselen in de verschillende stelsels beter te begrijpen. De vergelijking van de verschillende regelingen zal laten zien dat er naast verschillen ook veel gemeen is. En van die rijke verscheidenheid kan worden geleerd.

Het Nederlandse contractenbouwrecht leert al lange tijd van buitenlandse voorbeelden, denk aan het design-and-buildmodel en bijvoorbeeld de alliantie. Die education permanenteheeft met dit boek een stevige prikkel gekregen.

Mr. Regina Koning, senior medewerker Instituut voor Bouwrecht (IBR)

Het boek ‘Studies in European Construction Law’ kost 95 euro (exclusief verzendkosten) en kan hier besteld worden

Reageer op dit artikel