blog

Het kan meezitten en het kan tegenzitten

bouwbreed Premium

Het kan meezitten en het kan tegenzitten

De economische crisis is geen onvoorziene omstandigheid voor een overeenkomst gesloten in mei 2009.

Het ging in deze zaak, Hof Den Bosch 22-9-2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:3668) om een projectontwikkelaar die met een gemeente een overeenkomst sloot over een project in Heesch. Daarin is opgenomen dat bij onvoorziene omstandigheden verlangd mag worden dat een heronderhandelingsovereenkomst wordt gesloten. Na verloop van tijd wordt geconstateerd dat de ‘marktsituatie bedroevend’ is en wordt gevraagd om later aan de verplichtingen te mogen voldoen. Een tegenvoorstel wordt geweigerd. Vervolgens vraagt de projectontwikkelaar om te komen tot een heronderhandelingsovereenkomst. De afwijzing daarvan leidt tot het – tevergeefs – in rechte betrekken van de gemeente: deze handelt onder andere onrechtmatig dan wel maakt misbruik van recht.

Het kader, aldus het hof, is dat het om een overeenkomst gaat met een speculatief karakter. Tegenvallende resultaten behoren tot het ondernemersrisico en meevallers komen aan de projectontwikkelaar.

Is de economische crisis van de afgelopen jaren een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in de overeenkomst? Alle consequenties van de economische crisis, met name in de vastgoedsector, zijn eerst na verloop van tijd volledig duidelijk geworden, aldus het hof. Maar dat wil niet zeggen dat de crisis zelf zich niet eerder heeft gemanifesteerd. De eerste aanwijzingen van een komende recessie dateren van eind 2007, terwijl de bankencrisis die in 2008 optrad niemand kan zijn ontgaan. Uit de door de ontwikkelaar gepresenteerde cijfers, bezien in dit bredere verband, kan niet worden afgeleid dat zich na het sluiten van de overeenkomst economisch onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan. Een reeds ingezette ontwikkeling heeft zich voortgezet, terwijl er ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen aanwijzingen waren dat dit op korte termijn anders zou zijn. Dit betekent dat, ook indien een economische crisis in beginsel als wijziging van omstandigheden zou kunnen gelden, daarvan in dit geval geen sprake is. Kortom: alle vorderingen afgewezen.

Prof.mr.dr. Monika Chao-Duivis
Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft

Reageer op dit artikel