blog

Gebruikmaken van referenties van een failliete partij

bouwbreed Premium

Gebruikmaken van referenties van een failliete partij

We leven helaas nog steeds in een tijd waarin vele bedrijven failleren. Die bedrijven worden dan doorgestart. Waarmee wordt voorkomen dat de faillissementsprocedure eindigt met de liquidatie van de onderneming.

Kan de verkrijgende onderneming dan gebruik maken van de referenties van het gefailleerde bedrijf? Dat wil zeggen referenties die zij zelf niet had. Dat zou mooi zijn, want daarmee vergroot de verkrijgende onderneming dan het aantal aanbestedingen waarop zij kan inschrijven.

Dat hangt maar net af van wat de verkrijgende ondernemer heeft gekocht. Onlangs is vaste rechtspraak daarover nog eens bevestigd. Wat was het geval? Een architectenbureau heeft eind maart 2015 de activa overgenomen van de gefailleerde vennootschap SP Architecten BV en met ingang van 1 april 2015 heeft zij met een aantal werknemers, dat in dienst was van SP Architecten, een arbeidsovereenkomst gesloten.

Het architectenbureau schrijft in op een aanbesteding en gebruikt daarbij de referenties van het gefailleerde SP Architecten. Vervolgens wordt zij uitgesloten van de aanbesteding, met als reden – u raadt het al – dat zij niet voldoet aan de referentie-eisen.

Het architectenbureau legt dat voor aan de rechter. Die oordeelt dat het architectenbureau niet over de noodzakelijke middelen van de derde beschikt nu zij slechts het onderhanden werk, de goodwill en een aantal personeelsleden heeft overgenomen van de gefailleerde vennootschap SP Architecten.

Het is wel degelijk mogelijk om gebruik te maken van de referenties van een failliete partij, maar dan dient wel de gehele failliete onderneming overgenomen te worden. Neemt u alleen de goodwill, onderhanden werk en een beperkt aantal personeelsleden over, dan is dat onvoldoende om succesvol gebruik te kunnen maken van de referenties van de failliete partij. Dat is vaste rechtspraak.

U zult dus wellicht niet alleen de gezonde delen van de failliete onderneming moeten kopen. Kortom, wilt u de lusten, dan zult u ook de lasten moeten dragen.

Floris Koster, advocaat bij Poelmann Van den Broek Advocaten

Reageer op dit artikel