blog

Duurzaamheidseisen PGGM te vrijblijvend

bouwbreed Premium

Duurzaamheidseisen PGGM te vrijblijvend

De Nederlandse pensioenuitvoerder PGGM gaat vastgoedbedrijven de komende jaren streng beoordelen en zelfs afrekenen op hun duurzaamheid, zo luiden recente berichten. De bedrijven moeten hun CO2-uitstoot binnen vijf jaar met de helft terugbrengen. Partijen die niet meewerken, lopen het risico dat PGGM zijn geld terugtrekt. Toch gaat het fonds hiermee niet ver genoeg, vindt Jochem Mos.

Wereldwijd heeft de pensioenreus maar liefst 22,7 miljard euro belegd in vastgoed, waarvan 20 procent in Europa. Daarmee is het één van de meest invloedrijke vastgoedbeleggers van dit continent. Een primaire focus op de reductie van CO2-reductie is goed te verklaren. De bebouwde omgeving is immers verantwoordelijk voor een significant deel van de wereldwijde uitstoot. Het beter isoleren van gebouwen kan op dit punt bijvoorbeeld al een groot verschil maken.

Laten we beginnen met vast te stellen dat de ambitie om de vastgoedsector te verduurzamen natuurlijk is toe te juichen, daar zullen weinig mensen het mee oneens zijn. PGGM vervult in dit geval een voortrekkersrol. Belangrijk is daarbij bovendien het feit dat het een zeer invloedrijke en zichtbare partij is die actie onderneemt.

Maar als we wat kritischer zijn, dan is er in casu wel sprake van een tamelijk eenzijdige en misschien zelfs wel beperkte focus. Het is zeer de vraag of de door PGGM gestelde eis voldoende effect gaat sorteren. Een essentiële vraag is waarom vastgoedpartijen niet wordt opgelegd de totale milieubelasting van hun bedrijfsvoering – van grondstof tot eindproduct – in kaart te brengen? Op die manier wordt pas echt inzichtelijk in hoeverre gebouwen nog afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en welke schadelijke uitstoot er nu precies in de productieketen zit.

Schrikbeeld

Een focus op de productieketen is van groot belang, omdat fabrieken en grondwinningen nu eenmaal vele tientallen jaren meegaan. Als nieuwe productieketens bijvoorbeeld niet aan de emissienormen in 2030 voldoen, moeten fabrieken vervroegd afgeschreven worden. Daarnaast worden grondstoffen in hoog tempo schaars. Het tekort aan koper maakt de productie van staal bijvoorbeeld erg kostbaar. Dit is een schrikbeeld voor pensioenfondsen die in bouwondernemingen beleggen die afhankelijk zijn van onduurzame ketens.

Koplopers in de aannemerij ervaren een enorme – latente – vraag naar duurzame bedrijfspanden en woningen is. De waardevastheid van een belegging zal in de toekomst dan ook voor een groot deel bepaald worden door de mate waarin er sprake is van een goede voorbereiding op die vraag. Concreet betekent dit dat er behoefte is aan het volledig inzichtelijk maken van de milieubelasting van de vastgoedketen. Net zo belangrijk is de actieve vercommercialisering van duurzaamheid.

Samenvattend kan worden gesteld dat de mate waarin (delen van) vastgoedportefeuilles in de toekomst succesvol zullen zijn, voor een belangrijk deel bepaald zal gaan worden door hun niveau van duurzaamheid. Dat vraagt om honderd procent inzichtelijkheid in de mate waarin en de manier waarop er een verbetering kan worden gerealiseerd. Zuivere data, waarmee op strategisch niveau beslissingen kunnen worden genomen.

Hoewel de stap van PGGM er als gezegd één in de goede richting is, helpt een dergelijke algemeen geformuleerde en te vrijblijvende eis de vastgoedsector niet om écht structureel te veranderen. Daar is meer voor nodig. Om ingrijpend te verduurzamen moet ieder vastgoedbedrijf zijn vastgoedketen helemaal kennen, begrijpen en verbeteren.

Jochem Mos, oprichter van EcoChain

Reageer op dit artikel