blog

Wonen voor ‘asocialen’

bouwbreed Premium

Wonen voor ‘asocialen’

We zijn er nog steeds niet echt aan gewend, maar toch went het dat de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt. Tijdelijke contracten. Het combineren van meerdere banen of baantjes, vaak in vele ‘fiscale’ tinten. Gekozen zelfstandigheid of zelfstandig tegen wil en dank.

We gaan ervan uit dat onze arbeidsmarkt ‘Amerikaanser’ wordt. Voeg daaraan toe dat de levenscyclus van ondernemingen ook steeds korter lijkt te worden en we hebben onzekerheid aan de vraag- en de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Het tempo waarmee de afgelopen week het recht op huisvesting voor vluchtelingen is geherdefinieerd, is denk ik een trendbreuk in het denken over wonen in Nederland. Anne-Jo Visser van Platform 31 heeft gelijk te stellen dat tijdelijke huisvesting eigenlijk een vast bestanddeel moet zijn van het reguliere lokale woningaanbod.

Ooit pleitte ik voor McHouses als nieuw woningmarktsegment. Snel in het gebruik. En gemakkelijk toegankelijk. Toen had ik vooral woningzoekenden op het oog die het prima vinden tegen een lage huurprijs en met een tijdelijk contract naast hun motor te slapen en sanitair te delen. De tijdelijke huisvesting van studentenhuisvesters is het laatste decennium de enige poging geweest om een nieuw marktsegment aan de woningmarkt toe te voegen. En met succes.

Toch heeft tijdelijk wonen nooit een echte kans gekregen in Nederland. De politiek vindt die oplossing in de kern niet beschaafd. De bureaucratie houdt er niet van zijn eigen spinnenweb van voorschriften te ontregelen. De vakprofessionals spreken hun afschuw uit over getto’s. En woningaanbieders als corporaties willen ‘asocialen’ liever niet huisvesten. Want als je niet tien jaar wilt wachten op een veel te dure, eenvormige huurwoning met alles er op en er aan, op tien hoog in een corporatiecomplex, maar juist tevreden bent met een sleutelruimte met een bed, tja dan moet er wel een steekje los zitten.

 

Reageer op dit artikel