blog

Voorkomen van geschillen

bouwbreed Premium

Voorkomen van geschillen
Monica Chao-Duivis

Bouwprojecten en geschillen zijn geen onbekenden van elkaar. Voor een deel lijkt dat welhaast onvermijdelijk vanwege het vaak unieke karakter van bouwprojecten. Maar er is geen reden om fatalistisch te zijn, want er wordt goed nagedacht over methoden om conflicten niet te laten escaleren.

Ik denk aan twee manieren: allianties/partnering en de bouwreflectiemethode, waarbij communicatie centraal staat.

Essentieel voor een alliantie is, dat partijen elkaar als gelijke zien en zwaar investeren in de regeling van de communicatie. Die communicatie moet gestroomlijnd worden. Denk daarbij aan het volgende: een kick-offmeeting, een wekelijkse bijeenkomst om de ontwikkelingen van de afgelopen te bespreken, een maandelijkse bijeenkomst om ervoor te zorgen dat men nog op een lijn zit, een follow-upbijeenkomst en aan het eind van een project een close-out partnering workshop die er voor zorgt dat de afsluiting soepel verloopt. Eventueel kan er nog een final project partnering survey- bijeenkomst zijn, die niet bedoeld is als een formeel moment van oplevering of zo, maar om de ervaringen te evalueren. In een recente Amerikaanse publicatie, waarvoor ik graag aandacht vraag, komt dit uitgebreid aan de orde. 1)

De Stichting Bouwreflectie helpt tijdens een project door projectmanagers van beide partijen een spiegel voor te houden door middel van het geven van feedback. Op 29 september is een uitgebreide vragenlijst gepubliceerd, waarin de werkwijze et cetera van deze Stichting uitvoerig uit de doeken wordt gedaan**.

Bij beide methoden ziet men dat het zwaartepunt op de communicatie ligt en dat zien we ook terug bij bijvoorbeeld het NEC3-contract, toegepast bij het Internationale Strafhof in Den Haag. De belangrijke lessen die uit deze methoden geleerd kunnen worden, zijn onderwerp van een bijeenkomst op 5 november van het IBR: Anders dan Rechtspraak. Het leven is leuker zonder conflicten!

Prof.mr.dr. Monika Chao-Duivis
Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft


1) Field Guide to Partnering on Caltrans Construction Projects(California Department of Transportation Division of Construction, June 2012)

 

Reageer op dit artikel