blog

Een volk dat leeft

bouwbreed Premium

Een volk dat leeft

Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. Een prachtige leuze uit de vroeg na-oorlogse wederopbouwjaren. Toen we meer dan 100.000 woningen per jaar uit de grond stampten en de fundamenten voor onze welvaartsstaat legden. Waar staan we nu? Een diepe economische crisis net achter de rug en tienduizenden (misschien honderdduizenden) vluchtelingen die we de komende jaren onderdak en meer moeten bieden. Zijn wij nog ‘een volk’ met een gezamenlijk beeld van ‘de toekomst’?

Volgens sommigen is de toekomst reeds gebouwd en hoeven we onze gebouwde omgeving slechts te onderhouden, hier en daar wat te vernieuwen en op een andere manier te benutten. Volgens hen is het vooral de kunst om de bouwlust in te tomen, in bedwang te houden.

Nederland neemt op veel ranglijstjes een hoge notering in. Wij behoren tot de gelukkigsten op de wereld. Nederland is lid van de absolute kopgroep van meest concurrerende en innovatieve landen. Onze welvaart is in vergelijking met andere landen zeer hoog en behoorlijk gespreid. Onze geordende leefomgeving wordt alom bewonderd. En toch delen we ook veel ontevredenheid, onzekerheid en een gevoel van desoriëntatie.

Hoe willen we dat onze toekomst eruit ziet, wat kan beter en rechtvaardiger? Vragen waarmee we ons misschien te weinig bezighouden. Ook als vakwereld. Nederland is niet af. Dit land kan nog zo veel beter. Technologische ontwikkelingen lijken razendsnel te gaan. We staan met informatietechniek, energietechniek, medische technologie en mobiliteit op de drempel van enorme doorbraken. Die klassieke problemen tot het verleden laten behoren en ons voor nieuwe uitdagingen stellen.

We moeten ons als vakgemeenschap voorbereiden op die veranderingen. We moeten aan de slag met nog te creëren mogelijkheden. Verkennen en verbeelden hoe we ons land opnieuw kunnen inrichten en vorm kunnen geven. Ons ontworstelen aan het idee dat we onderdeel van het probleem zijn, maar juist dat wij kunnen bijdragen aan de oplossingen. We moeten gedeelde toekomstbeelden creëren die ons handelen richting en zin geven. We moeten bouwen aan onze toekomst!

Reageer op dit artikel