blog

Een verslaving in de aanbieding

bouwbreed Premium

Een verslaving in de aanbieding

Het lijkt alsof we in ons privéleven allemaal verslaafd zijn aan communiceren. Op Twitter, Facebook, Tinder et cetera. Voor elke vraag bestaat tegenwoordig wel een app om te komen tot een passend antwoord. Alleen rondom een aanbestedingsprocedure is en blijft het nog steeds lastig communiceren.

De gebruikelijke tools zijn de welbekende marktconsultatie en de nota van inlichtingen. En anno 2015 weten we allemaal dat dat niet de meest effectieve communicatiemiddelen zijn. Er zouden eigenlijk meer en ook betere communicatiemiddelen moeten worden ingebouwd in het aanbestedingsproces.

Het is uiteraard niet alleen het gebrek aan kwalitatief goede communicatiemiddelen waardoor vraag en aanbod in aanbestedingsprocedures vaak niet goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Ook de manier waarop aanbestedende diensten en marktpartijen gebruik maken van de bestaande tools kan worden verbeterd. Soms bekruipt me sterk het gevoel dat we het communiceren binnen een aanbestedingsproces meer zien als administratieve rompslomp in plaats van als een belangrijk middel om te komen tot een goed eindresultaat.

Communiceren is nodig om wensen kenbaar te kunnen maken, om te kunnen leren van elkaar en om daardoor nader tot elkaar te kunnen komen. In de basis gaat het vooral om de menselijke toon en een wederzijds begrip voor elkaars posities. Steeds meer opdrachtgevers en marktpartijen zien het nut ervan in en investeren, binnen de strikte kaders van het aanbestedingsrecht, in een goede en transparante communicatie. Het begint daarbij met het serieus nemen van de beschikbare communicatiemiddelen. In aanvulling daarop kan bijvoorbeeld ingezet worden op nieuwe middelen, zoals een proportionele wederkerige performancemeting bij aanbestedingen.

In een open en wederkerige communicatie liggen de eerste belangrijke stappen verborgen om te komen tot een betere aanbestedingspraktijk. We moeten gezamenlijk zien te komen tot een collectieve verslaving aan communiceren binnen het aanbesteden.

Reageer op dit artikel