blog

Spring in het diepe!

bouwbreed

Wat heb je eraan, als je kunt zwemmen, maar niet in het water durft te springen?

Wat heb je aan alle verworpen competenties, als je niet beschikt over ondernemerszin? Er zijn mensen met veel talenten, die niet tot prestaties komen. Iemand kan een lange periode nuttig werk doen, maar op een cruciaal moment de boot missen. De recessie kan zo’n cruciaal moment zijn. Dan komt het er echt op aan. Droogzwemmen kunnen we allemaal. Een sprong in het diepe wordt maar door enkelen gewaagd. We betreden met gemak platgetreden paden, maar slaan maar met moeite een nieuwe weg in. We laten vaste gewoonten met moeite los, zolang we het resultaat van een nieuwe aanpak niet zien. Echte ondernemers hebben een grote verbeeldingskracht. Zij zien iets, wat anderen niet zien of nog niet zien. Dat perspectief geeft energie. Dat boeit de geest. Dat brengt in beweging. Als we daarmee kunnen boeien en binden, krijgen we ons bedrijf mee in de gewenste richting. Het zijn boeiende tijden. Het komt weer aan op ondernemerschap. Op lef, durf en visie. Alleen als we na het opruimen van de restanten van een oud businessmodel nog energie hebben, kunnen we overleven. Het is een survival of the fittest. Dan komen we toe aan duiding van een nieuwe richting en uitwerking van een daarbij passende inrichting van ons bedrijf. Dan vraagt ook een intensieve vertaalslag naar de operationele organisatie, de dagelijkse verrichtingen. Een omvangrijke opgave, een uitputtende klus. Er zijn volop nieuwe perspectieven voor ondernemers in de bouwkolom. Maak van de recessie een kans!

Herzie uw strategie!

Herwin uw vertrouwen!

Herroep uw aannames!

Herpositioneer uw onderneming!

Herinvesteer uw sociale kapitaal!

Heroverweeg uw aanpak!

Herdenk uw fouten!

Herbouw uw organisatie!

Herontwikkel uw bouwopgave!

Herstel uw relaties!

Herpak uw ondernemerschap!

Herover uw positie!

Herplan uw afspraken.

Dan springen we in het diepe. Dan kunnen we zwemmen, dan wagen we de sprong.

 

Reageer op dit artikel