blog

Het kabinet functioneel gespecificeerd

bouwbreed

Complexe opgaven vragen om samenwerking. Samenwerking vraagt weer om interactie tussen verschillende partijen.

Het cynische is dat deze interactie een nog complexere opgave blijkt; tijd voor een kritische review van mijn kant. Gemakkelijk zou zijn om aan te haken bij de vaak gehoorde kreten in keet of kantine: “dit is gewoon een vechtcontract”, “contract is gestold wantrouwen”, “de opdrachtgever wil functioneel specificeren, maar dan met een bestek als randvoorwaarde”, “de opdrachtnemer vrijheid geven, betekent voor ‘A’ betalen en ‘b’ krijgen”. Echter, ik denk dat op dit moment de interactionele problemen elders groter zijn: de politiek. Juich alleen niet te vroeg; het vervelende is namelijk dat de bouwsector het meest wordt geschaad door dit interactionele gemodder.

De opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Wat hadden wij (de opdrachtgever) eigenlijk te kiezen? De debatten stroomden over van de hypotheekrenteaftrek, de AOW gerechtigde leeftijd verhogen en zelfs van absurde, wilde gedachtenspinsels als de belasting op hoofddoeken. Dan vraag ik me af: probeer je je met zulke discussies als opdrachtnemer (de potentiële regering) te drukken van je taken? Moet ik me nu echt als opdrachtgever gaan verdiepen in wat het beste is voor Nederland? Of het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek onevenredig veel schade toebrengt aan de huizenmarkt? Zoek dat lekker zelf uit en neem je verantwoordelijkheid! Geef ons jouw visie en strategie, dan kiezen wij wel waar we ons senang bij voelen, dan zoek jij op jouw beurt maar lekker uit hoe je dat dan precies gaat bewerkstelligen. Dus: “wij stimuleren eigenhuis bezit”, “mensen moeten nu al bijdragen aan het betaalbaar houden van ons sociale stelsel in de toekomst” en “iedereen moet goed Nederlands spreken en participeren in de maatschappij, maar vooral ook zijn eigen cultuur behouden”. Met dergelijke doelen als uitgangspunt valt er na vier jaar tenminste ook echt iets af te rekenen. Wellicht, hopelijk, daarmee ook een einde aan die uitgekauwde semantische en vaak populistische discussies over middelen.

De relatie tussen samenwerkende opdrachtnemers. Nog zoiets. Er moet opeens samengewerkt worden. Een streven om dit binnen een maand op te tuigen lijkt mij niet eens zo ambitieus. Je wilt toch je doelen bereiken? De kiezer niet in de steek laten? Spijker het regeerakkoord niet dicht met contractuele nee’s, maar kom met een gezamenlijke visie. Dan regeer je niet als een tuimelpop die afhankelijk is van zijn woordkunstenarij om een motie van “jij zei dat hij zei dat jullie zeiden” af te wentelen. Nee, dan kun je met een gezamenlijke visie en daaraan gekoppelde strategie, aan de slag als een tol; snelheid en daadkracht houden je in evenwicht.

Als de politiek zo te werk gaat, komt er stabiliteit in Nederland en worden besluiten makkelijker gemaakt. Kunnen wij bouwers gewoon onze noeste arbeid blijven verrichten. Of… kunnen wij hier ook iets van leren?

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels