blog

Is schoon / zichtbeton wel haalbaar of moeten we de normen bijstellen?

bouwbreed

De term ‘zichtbeton’ valt vaak binnen de betonbouw en is een geliefd item bij een grote groep architecten.

Het haalbare, functionele of het nut wordt vaak vergeten of achterwegen gelaten. Het is een feit dat zichtbeton niet haalbaar is, omdat:

– het onzeker is hoe de beton uit de bekisting komt. Te veel factoren spelen een belangrijke rol. Denk aan de bekistingsplaat, betonconsistentie, stortsnelheid, trillen, ontkistingsolie, etc.

– Het prijskaartje is veelal niet toereikend.

– Zijn de eisen van de CUR 100 niet te onduidelijk of te hoog en dienen deze bijgesteld te worden?

Om van zichtbeton te kunnen spreken zal de betonbranche duidelijke afspraken moeten maken over hoe we zichtbeton kunnen onderscheiden en op welke punten we het betonresultaat kunnen toetsen. Is het niet behalen van de gevraagde eisen een fout van de aannemer, het materiaal of het betonrecept? Vaak is dit lastig te achterhalen, omdat bijvoorbeeld de werkwijze en toepassing niet tijdens het proces wordt bijgehouden en getoetst. Het simpelweg slecht ontkisten kan een grote invloed hebben op de buitenste laag van het beton (hetgeen wordt gezien als het betonresultaat voor zichtbeton).

Stopt zichtbeton nadat het is gemaakt en we het met trots opleveren? Nee, zichtbeton is en blijft een project totdat het pand of object weer wordt gesloopt. Zichtbeton is sterk aan onderhoud onderhevig. Helaas zien we vaak dat dit zogehete zichtbeton binnen afzienbare tijd wordt behandeld met bijvoorbeeld verf. Zichtbeton voor een infrastructureel bouwwerk is het weggooien van gelden. Dit is niet te onderhouden, dan wel dat men in de regelmaat met hoge snelheid aan voorbij gaat.

Mijn vraag: Zichtbeton is dat wel te realiseren met de huidige toepassing, eisen en werkwijzen?

Reageer op dit artikel