blog

Bouwend Nederland op de kast

bouwbreed

Vanavond kruisen in theater Carré de lijsttrekkers opnieuw de degens. De locatie is treffend: debatteren gaat namelijk om veel meer dan alleen inhoud. Punten scoor je vooral ook met je performance. Feitenkennis en een snelle geest zijn belangrijk, maar ook rust en zelfvertrouwen. Wie zich uit zijn tent laat lokken en te emotioneel op de ander reageert, verliest het initiatief én de sympathie van de zaal. Maar dat gebeurt niet alleen in de politiek.

Zo zit Bouwend Nederland sinds vorige week boven op de kast. Aanleiding is het jaarverslag van de Arbeidsinspectie. Die zet volgens de brancheorganisatie de bouwsector ieder jaar opnieuw als gevaarlijkste bedrijfstak in de hoek. Dit getuigt volgens ‘Zoetermeer’ van weinig respect voor de grote inspanning die de sector verricht om het aantal ongevallen terug te dringen. Er zou sprake zijn van “stemmingmakerij”.

Als neutrale lezer is het moeilijk om voor deze beschuldiging grond te vinden. Maar ook al zou ze kloppen, dan nog scoort Bouwend Nederland in dit debat geen punten. De onderbouwing is daarvoor niet overtuigend genoeg. Zo meldt de organisatie in een reactie dat de bouw al jaren vooroploopt bij het terugdringen van het aantal ongevallen. Maar het bewijs daarvoor wordt niet gegeven.

Concreet worden, is het devies. Geef aan wat er de afgelopen jaren is gedaan en wat daarvan de resultaten zijn. Meld ook eerlijk de knelpunten. Zeg wat de belangrijkste hobbels zijn en hoe die weggenomen kunnen worden: wat kan Bouwend Nederland nog extra doen, en wat de Arbeidsinspectie, de bouwbedrijven en medewerkers zelf? Reageer vooral constructief, positief en rationeel.

Veiligheid is een gedeeld belang van Bouwend Nederland en de Arbeidsinspectie. Uiteindelijk zullen ze dus een ‘coalitie’ moeten vormen. Natuurlijk mogen de onderhandelingen daarvoor best pittig zijn, maar zorg altijd dat je vooral de bal raakt, niet de man.

Reageer op dit artikel