artikel

Weet je wel wat dat kost?

bouwbreed Premium 229

Weet je wel wat dat kost? Dit is een veel gehoorde vraag. Zo zijn we ook vaak opgeleid en opgegroeid. Kosten moeten worden beperkt, want dat is het eerste verdiend. We zijn kostengedreven: We rekenen de kostprijs uit, zetten er Winst en Risico bovenop en we hebben de verkoopprijs. En dan maar hopen dat we de laagste prijs bij de aanbesteding hebben. Zo werkt het toch? En wat levert dat denken in kostprijs vervolgens op?

Weet je wel wat dat kost?

We besteden onderdelen uit en kopen materialen in ook op de laagste prijs, omdat we denken, dat daarmee de winst gerealiseerd kan worden of soms het verlies kan worden beperkt. En voor een deel is dat ook zo. Bouwbedrijven bestaan al jaren door op die manier te denken en te handelen. Hoewel met de huidige prijsstijgingen is het nog maar de vraag of dit de beste strategie is.

Wat gebeurt er vervolgens op de bouwplaats, waar alles en iedereen samenkomt en het project gerealiseerd wordt? Onderaannemers en leveranciers hebben de neiging om de voor hun beste routing, werkwijze of tempo te realiseren en stellen hun eigen voorwaarden. Vanzelfsprekend, omdat er op basis van de laagste prijs geconcurreerd moest worden. Voor je het weet heeft iedereen zo zijn eigen voorkeur en spreekt die soms wel en som niet uit. Het is dan aan de uitvoerder om alle eindjes aan elkaar te knopen en te zorgen dat er binnen de tijd en uren wordt opgeleverd. Succes!

Vraag

Als bij een renovatieproject bijvoorbeeld er een materiaalcontainer verplaatst zou moeten worden, omdat die dan dichter bij de werkplek komt, is de eerste vraag die steevast gesteld wordt: Weet je wel wat dat kost, elke week verplaatsen van die container? En wat denk je van de precariokosten? Zo zijn er legio voorbeelden. Voorbeelden van vragen om iets anders te doen: weet je wel wat dat kost? Want deze activiteiten zijn immers niet begroot, dus passen niet in de kostprijs. En dan is het een terechte vraag. Het is ook een vraag waar je niet verder mee komt.

Een interessante andere vraag is: Weet je wel wat het oplevert, als we het wel zouden doen? Wel de container zouden verplaatsen? Wel tijd steken om de logistiek goed af te stemmen, wel tijd steken in het vooraf afstemmen van de werkzaamheden? Hoeveel eerder zouden we dan kunnen opleveren? Hoeveel uren zouden we dan besparen, zowel bij de hoofdaannemer als bij de onderaannemers? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je naar de bouwplaats toe en gaan kijken waar de uren aan besteed worden of, zoals je wil, aan verspild worden.

Stappenteller

Ga maar eens kijken op de bouwplaats en verbaas je over wat je dan ziet: bijvoorbeeld hoe vaak mensen van hun werkplek af gaan. Ik ga regelmatig met directeuren en bedrijfsleiders kijken en elke keer schrikken we wat we zien. Metingen met stappentellers laten steevast zien, dat mensen op de bouwplaats gemiddeld tussen de 5 en 9 km lopen. Dat betekent 1 ½-3 uur per bouwplaatsmedewerker (dus zowel van hoofd- als onderaannemer) niet op je werkplek zijn. Nog afgezien van de tijd die het overleggen, zoeken, op tekening kijken of wachten kost. Voor een bedrijf met 100 bouwplaatsmedewerkers betekent dit dus dagelijks een verspilling van 150-300 uur. Tegen een uurloon van €40,= is dit op jaarbasis al gauw € 1.200.00,= tot € 2,400.000,=. Ga maar eens kijken en laat je verbazen.

Weet je wel wat het oplevert, is een vraag, die andere inzichten oplevert. Inzichten, dat als je aan de voorkant tijd steekt in het afstemmen van werkzaamheden en de logistiek, er met het team veel te winnen valt. Er ontstaat begrip voor elkaars wereld en ideeën. Iedereen wil tenslotte gehoord en gezien worden, dus als je daar tijd in steekt, het op elkaar gaat afstemmen, gaan het eigen belang en het projectbelang veel beter hand in hand: van heen en weer lopen en wachten wordt uiteindelijk niemand vrolijk.

Onderwijs Nederland zou ook veel meer aandacht kunnen besteden aan deze vraag: weet je wel wat het oplevert! Dan zouden onderwijsprogramma’s ook veel beter aansluiten op de huidige problematiek: Het tekort aan bouwplaatsmedewerkers. Dit kan deels worden opgelost door veel meer te focussen op het bouwen aan een team op de bouwplaats, zodat er minder uren verspild worden, er eerder opgeleverd kan worden en er dus meer projecten kunnen worden gerealiseerd. En niet alleen Onderwijs Nederland, maar vooral directies en bedrijfsleiding zouden zich vaker kunnen afvragen: weet je wel wat het oplevert?


Michel Tonino, Auteur van Topteam in uitvoering

Michel Tonino studeerde Civiele Techniek en Delft en Bedrijfskunde in Rotterdam en is 25 jaar actief geweest bij diverse bouwbedrijven in functies van calculator tot directeur. Hij is 10 jaar trainer/coach op het begeleiden van teams in de bouw en auteur van het boek TOPteam in uitvoering. Dit boek is begin 2019 ook in het engels verkrijgbaar. Hij is zelfstandig coach bij Ditisdusdekunst.nl

Reageer op dit artikel