artikel

BouwBeurs R&D toont vernieuwing en ontwikkeling

bouwbreed 895

Tijdens de BouwBeurs 2019, van 4 tot en met 8 februari 2019 in Jaarbeurs Utrecht, wordt het programma BouwBeurs R&D gelanceerd. Van oudsher richt de BouwBeurs zich op de uitvoerende aspecten en disciplines in de bouw. Met BouwBeurs R&D gaat dat veranderen. Dit nieuwe concept heeft de focus op het begintraject van projecten, op innovatie en de uitwisseling van kennis voor de ontwerpende disciplines in de bouwbranche.

BouwBeurs R&D toont vernieuwing en ontwikkeling

BouwBeurs R&D combineert inhoudelijke sessies in het TechForum met exposities (waaronder een Projecten Expo) en routes over de beursvloer langs exposanten met thema- of projectgerelateerde innovaties. Elk dagthema heeft een eigen ambassadeur: een architect of bouwkundige die het programma voor die dag letterlijk uitstippelt: hij of zij bepaalt de inhoud van de lezingen, de te bespreken projecten en de themaroute langs de exposanten.

Kloppend hart met groen paviljoen

In Hal 9 vormt het TechForum met de R&D Lounge en de Projecten Expo het kloppend hart van het programma: hier worden de lezingen gegeven en krijgen de thema- en projectroutes hun startpunt. Een enorme plattegrond in de R&D Lounge wijst de weg over de gehele beursvloer, waarbij bezoekers hun tips voor beursbezoek kunnen delen door zogenoemde ‘hotspots’ aan te geven.

Ervaringsverhalen van collega’s

Het concept voor BouwBeurs R&D is ontwikkeld naar aanleiding van intensieve gesprekken met de doelgroep. Architecten en bouwkundig ingenieurs zoeken nieuwe oplossingen, technisch vernuft en zijn benieuwd naar ervaringsverhalen van collega’s. Op een beurs zien ze graag mock-ups, bouwsystemen op ware grootte en tactiele productpresentaties. Met een aansprekend lezingenprogramma, exposities van projecten en nieuwe technieken, een heldere indeling van de beursvloer met thematische routebeschrijvingen langs exposanten en voldoende gelegenheid om te netwerken, komt BouwBeurs R&D aan hun wensen
tegemoet.

Een primeur in 2019

BouwBeurs is de grootste Nederlandse beurs voor de uitvoerende bouw. Met BouwBeurs R&D nodigt organisator Jaarbeurs ook de doelgroep van architecten en bouwkundig ingenieurs uit om kennis, ervaringsverhalen en inspiratie op te doen. Ruim 600 exposanten strijken neer in Utrecht en zijn in de eerste volle week van februari verdeeld over zes hallen. Op dit moment wordt letterlijk gebouwd aan het paviljoen en alle presentaties en exposities: houd de website van BouwBeurs en de social media in de gaten voor updates!

maandag 4 februari

Industrialisatie en digitalisering

Ambassadeur: wordt binnenkort bevestigd

In razendsnel tempo zijn de tools – de softwarepakketten en afgeleide instrumenten – voor het ontwerpen en maken van gebouwen zich aan het ontwikkelen. BIM is niet meer weg te denken; steeds vaker worden projecten integraal en multidisciplinair aangevlogen. Op maandag 4 februari gaat het over bits en bricks, over het managen van processen en nieuwe ontwikkelingen die de traditionele bouw op hun grondvesten zullen laten schudden.

 

Thema’s en ambassadeurs – elke dag een andere invalshoek

Het inhoudelijke programma van BouwBeurs R&D is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de doelgroep: architecten en bouwkundig ingenieurs. Elke dag heeft een andere ambassadeur die in samenwerking met het BouwBeurs-team en de themasponsor een levendig programma componeert. In de ochtend zijn lezingen van visionairs, trendsetters en rekenmeesters aan de orde. In de vroege middag komen projecten en ervaringsdeskundigen aan het woord. Aan het eind van de beursdag vindt elke dag een Themapitch & Netwerkborrel plaats: om de topics nog eens even scherp te krijgen en een goed verhaal aan elkaar te kunnen vertellen.

dinsdag 5 februari

Stedelijke vernieuwing

Ambassadeur: Robert Winkel, Mei architects and planners

“Context is de nieuwe stad!”, zegt Robert Winkel als hij praat over de binnenstedelijke opgaven van nu en de toekomst. Natuurlijk gaat het binnen dit thema over transformatie, renovatie en verdichting met nieuwbouw. Maar het is niet meer voldoende om alleen naar de bouwkundige en stedenbouwkundige randvoorwaarden van de plek te kijken: het gaat om veel meer. Om de geschiedenis van de plek, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, infrastructurele en logistieke aspecten.

Themasponsor: Faay Vianen

woensdag 6 februari

Ontwerpen met licht en lucht

Ambassadeur: Ronald Schleurholts, cepezed

De mens is bijna de hele dag binnensdeurs en heeft vrijwel geen contact meer met de natuur en natuurlijke ritmes. Met dat besef kijkt Ronald Schleurholts anders naar ontwerp- en bouwopgaven. “Daglicht  bepaalt het levensritme, de mens heeft contact nodig met de natuur”, zo stelt deze thema-ambassadeur. Zijn devies: zo veel mogelijk daglicht in gebouwen binnen laten, zorgen voor natuurlijke ventilatiestromen en probeer de natuur in en bij het gebouw te halen. Deze dag leren we veel over biologie, over natuurlijke bouwmaterialen, flexibele gebouwen. En natuurlijk over ontwerpen met licht en lucht.

Themasponsor: Velux

donderdag 7 februari

Circulair ontwerpen en bouwen

Ambassadeur: Tom Frantzen, Frantzen et al, Lemniskade

Dat dit thema op de agenda staat van BouwBeurs R&D, zal niemand verwonderen. Heel veel wordt tegenwoordig ‘circulair’ genoemd. Aan Tom Frantzen de taak om de opgave van het circulair ontwerpen en bouwen te duiden. Dat gaat over vele schaalniveaus, zo stelt hij: “Het is belangrijk om te bouwen met hernieuwbare materialen en bij het ontwerp al na te denken over hoe we grondstoffen kunnen terugwinnen als het gebouw zijn functie verliest. Maar laten we ook proberen om gebouwen te maken die geschikt zijn voor alternatief gebruikt, om waar het kan sloop te voorkomen.” De dag wordt gevuld met nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire productie, projecten en ervaringsdeskundigen. Zodat we de bomen in het circulaire bos gaan zien.

Themasponsor: Assa Abloy

vrijdag 8 februari

Extreme engineering in de lage landen

Ambassadeur: wordt binnenkort bevestigd

Iconische gebouwen in het water of op een bestaand pand, geprinte bruggen, parametrische ontwerpen: het mag allemaal weer net iets extremer. En het kán ook extremer, met de (digitale) hulpmiddelen die ons ter beschikking staan. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen, spannende projecten en waar is de constructieve en bouwkundige innovatiekracht maximaal ingezet? We leren het op deze dag, waar het zal gaan van super lichtgewicht tot extreem solide (bijvoorbeeld omdat de aardbodem kan bewegen). Supernieuwsgierige mensen bezoeken de BouwBeurs op vrijdag!

Projecten Expo in Hal 9Drie projecten worden tot in het detail-op-ware-grootte uitgepluist in de Projecten Expo, een onderdeel van BouwBeurs R&D: een renovatieproject, een nieuwbouwproject en een stukje infrastructuur in de vorm van Station Zoetermeer-Lansingerland. Met de projectpartners van deze projecten worden een expositie ingericht met mock-ups, maquettes, producten, materialensamples, video’s en heel veel beeldmateriaal in de vorm van (detail)tekeningen en schema’s. Het renovatieproject is 2ndskin Vlaardingen, een project van BIKbouw, Climate-KIC, TU Delft, Kingspan, Sto Isoned, Itho Daalderop. Het Station Zoetermeer-Lansingerland is een ontwerp van Team V en Arcadis: Concrete Valley zal bijvoorbeeld laten zien hoe de opengewerkte betonpanelen zijn bedacht en gemaakt.

 

Groene oase in Hal 9

Veel activiteiten van BouwBeurs R&D gaan plaatsvinden in Hal 9 van het Jaarbeurscomplex: hier komen de R&D Lounge, het TechForum en de Projecten Expo. In november jongstleden werd op exact die plek een workshop gehouden voor studenten architectuur en bouwkunde, om in één dag een paviljoen te ontwerpen. Met participerende bedrijven als Mobilane, Gigant International, AirSoPure, Solar Visuals en VRK/Métisse werd al snel duidelijk dat het paviljoen een groen, kleurrijk en circulair karakter gaat krijgen. Teams van de TU Delft, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool en ArtEZ Academie van Bouwkunst in Arnhem bedachten in een razendsnel tempo concepten voor deze plek. Een jury bestaande uit het BouwBeurs-team en experts (architecten Marco Romano, Allard de Goeij en medewerkers van de participerende bedrijven) koos unaniem voor het ontwerp van de Arnhemse studenten: Robin Beers, Chantal Buisman en Nafthali van der Toorn. Het ontwerp wordt nu samen met de partners uitgewerkt tot een groene oase in het hart van Hal 9.

Reageer op dit artikel