artikel

Samenwerken: is dat juridisch te regelen?

bouwbreed 641

Samenwerken: is dat juridisch te regelen?

We weten allemaal dat een goede samenwerking één van de sleutels is tot succes is in bouwprojecten. Ondanks deze wetenschap, zijn er nog tal van bouwprojecten waar de samenwerking moeizaam verloopt. Dat leidt eerder tot bouwconflicten. En die willen we liever voorkomen dan genezen. Immers conflicten zijn een belangrijke veroorzaker van faalkosten.

Over samenwerken zijn boeken vol geschreven en daar bestaan tal van theorieën over. Ook in de bouw is dit de laatste jaren een hot topic. Denk aan ketensamenwerking, de Marktvisie, etc. De keiharde waarheid is echter dat er in veel bouwcontracten weinig aandacht is voor het samenwerken en de “soft skills” die van belang zijn voor het slagen van een samenwerking.

De bouwteamovereenkomst en de alliantie zijn contracten waarin meer aandacht is voor de samenwerking. Deze contracten winnen voorzichtig aan populariteit, maar in de praktijk worden er vooral traditionele contracten en UAV-GC-contracten in de markt gezet. Contracten waarin het element samenwerken niet per se voorop staat.

Verplichten

Zou het helpen als in bouwcontracten opgenomen wordt dat partijen verplicht met elkaar samen moeten werken? Bij een onlangs door ons gezamenlijk met Provades georganiseerd seminar over het voorkomen van conflicten in de bouw, hebben wij deze vraag voorgelegd aan de deelnemers. De meerderheid van de deelnemers was van mening dat een bepaling die partijen verplicht samen te werken, conflicten niet voorkomt. Desondanks vonden velen dat het wel zinvol is om afspraken te maken die de samenwerking bevorderen. Vooral vanuit de gedacht dat samenwerken altijd goed is.

Afspraken

Wat zijn nu afspraken die de samenwerking kunnen bevorderen? In dit kader kunnen we inspiratie ontlenen aan onze Engelse buren. In Groot-Brittannië worden veel bouwprojecten gerealiseerd met het New Engineering Contract 3. Een belangrijke clausule in dit contract luidt als volgt: “The Employer, the Contractor, the Project Manager and the Supervisor shall act as stated in this contract and in a spirit of mutual trust and cooperation.”

Geïnspireerd door dit contract, zou het al een stap de goede richting in zijn om de kernwaarden met betrekking tot hoe je met elkaar wil samenwerken in het contract te zetten. Denk hierbij aan kernwaarden als vertrouwen, respect, gelijkheid, eerlijkheid en transparantie.

Protocol

Nog mooier is het om naast het opnemen van kernwaarden in het contract in gezamenlijk overleg een samenwerkingsprotocol te maken. In zo’n samenwerkingsprotocol kunnen partijen gezamenlijk afspraken maken over de invulling van de kernwaarden, ambities en doelstellingen van een project.

Ook leent dit protocol zich goed voor afspraken over informatie-overdracht en communicatie. Allemaal zaken die conflicten mogelijk kunnen voorkomen. Het is belangrijk dat het samenwerkingsprotocol gedragen wordt door alle partijen en partijen zich daaraan dan ook kunnen conformeren.

Door in contracten aandacht te hebben voor een goede samenwerking, wordt volgens ons een stap de goede richting ingezet om faalkosten in de bouw te voorkomen. In de komende columns zullen wij ook nog op andere onderwerpen ingaan die de faalkosten in de bouw kunnen verlagen.


Robert Jan Kwaak en Lenneke Muller, advocaten bij Construct Advocaten

Reageer op dit artikel