artikel

Groen licht voor nieuw verduurzamingsconcept

bouwbreed 871

Nationale Nederlanden en BNG Bank vinden een nieuw verduurzamingsconcept van het bedrijf ‘Bewust Investeren’ zo veelbelovend, dat ze er samen € 300 miljoen in investeren. Oprichters Bart Hoevers en Gerben Dros verwachten dat het hek daarmee van de dam is. Mede dankzij de Build & Maintain-constructie is het concept ook interessant voor bouwbedrijven.

Groen licht voor nieuw verduurzamingsconcept

Met het concept richten jullie je op de  versnelde verduurzaming van maatschappelijk  vastgoed. Waarom schiet  dat niet op?
Hoevers: “Verduurzaming heeft bij gemeenten de hoogste prioriteit. De wil  en noodzaak om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is er, maar krappe budgetten en een tekort aan kennis, ervaring en tijd staan de overgang naar snelle verduurzaming van hun vastgoed  in de weg. Bewust Investeren en haar partners hebben die kennis, ervaring, tijd en geld wel.”

Dros: “Wat we doen, is een brug slaan  tussen institutionele beleggers en BNG  Bank enerzijds en gebruikers van maatschappelijk  vastgoed, gemeenten en  corporaties anderzijds. We richten ons  daarbij op drie soorten projecten: nieuw  te bouwen maatschappelijk vastgoed  zoals schoolgebouwen en gemeentehuizen;  maatschappelijk vastgoed van corporaties dat zij verhuren aan gemeenten en waar zij van af willen, zoals scholen, theaters en multifunctionele accommodaties; en bestaand maatschappelijk  vastgoed van gemeenten dat verduurzaamd moet worden.”

Hoevers: “De technieken om gebouwen aardgasloos en CO₂-neutraal te maken, zijn er. Wij genereren de financiële middelen om Nederland ook daadwerkelijk versneld te verduurzamen.”

Dros: “De opgave is immens: alleen bij  gemeenten zit al voor € 150 miljard aan  scholen, sportcomplexen, gemeentehuizen, multifunctionele accommodaties, buurthuizen en theaters die kunnen  worden verduurzaamd en die kampen  met achterstallig onderhoud. Niet alleen  op energiegebied, maar ook als het gaat om een ongezond binnenklimaat. Denk aan klaslokalen waarin scholieren en docenten door een slechte ventilatie naar adem happen. De duurzaamheid waar wij voor gaan, behelst ‘Environment,  Social en Governance’ oftewel  milieu, maatschappij en bestuur. Vandaar onze naam: Bewust Investeren. Dat is in feite wat we gemeenten en corporaties aanbieden.”

Oké, de hamvraag: hoe?
Hoevers: “In een gemeente waarin voor  ‘Bewust Investeren’ wordt gekozen, wordt het maatschappelijk vastgoed  verkocht aan een gezamenlijk opgerichte stichting. Het geld dat op die manier vrijkomt, kan worden gestoken in zaken  op het gebied van welzijn, armoedebestrijding  en cultuur waarvoor  gemeenten op aarde zijn. Corporaties  kunnen de verkoopopbrengst gebruiken  voor de verduurzaming van hun  woningportefeuille. Door de stichtingsen  erfpachtstructuur krijgt de gemeente de regierol en behoudt zij het strategisch eigendom van het vastgoed.”

Dros: “De gemeente pacht ieder gebouw voor een periode van 30 jaar, met een  breekoptie na 15 jaar. Die hebben we in  het concept geïntegreerd om de horizon voor gemeenten wat korter te maken:  na vijftien jaar kan eventueel worden ingespeeld op onvoorziene omstandigheden.”

Hoevers: “Als gebruiker van het gebouw  betaalt de gemeente aan de stichting  een erfpachtcanon, die wordt gebruikt  om het gebouw grondig te verduurzamen. En om een gezond binnenklimaat  te realiseren. Aan het einde van de looptijd van de overeenkomst heeft de stichting  de financiering afgelost en krijgt de  gemeente een gebouw in eigendom  terug dat state of the art is op het gebied  van duurzaamheid.”

Dros: “Gemeenten optimaal ontzorgen;  dat is wat we doen. Door deze unieke propositie kunnen gemeenten tegen  lage en voorspelbare kosten gebruik  maken van sterk verduurzaamd vastgoed. Hoe meer gebouwen aan de stichting  worden verkocht, hoe groter het  duurzaam maatschappelijk rendement.  Onze aanpak kan al worden rond gerekend vanaf een school, sportcomplex of  multifunctionele accommodatie ter  waarde van circa € 5 miljoen. We hebben de propositie al met succes getest in  de vorm van enkele pilots.”

Maakt de lage rente het concept niet  minder aantrekkelijk voor beleggers  en banken waar jullie je op richten?
Hoevers: “Nee. Het rendement is niet riant, maar daar staat tegenover dat het  een veilige belegging is met een lange  looptijd.”

Dros: “Het is een duurzame belegging. Pensioenfondsen en verzekeraars investeren daar graag in. Mooi meegenomen is ook dat het Rijk garant staat, als een gemeente onverhoopt in ernstige financiële problemen zou komen en de erfpachtcanon niet meer kan betalen.”

Wat maakt jullie concept aantrekkelijk  voor bouwbedrijven?
Hoevers: “Met de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is gigantisch veel werk gemoeid. Nu komt het nog niet van de grond, ons concept kan het balletje aan het rollen brengen en voor een sneeuwbaleffect zorgen.”

Dros: “Ieder project wordt openbaar aanbesteed, dus we dagen bouwers uit om met innovatieve duurzaamheidsconcepten  te komen. Aantrekkelijk is ook dat we voor duurzame Build & Maintain-constructies kiezen. Het bedrijf dat de verduurzaming uitvoert,  mag ook dertig jaar lang het duurzame onderhoud voor zijn rekening nemen.”

Hoe ziet jullie verdienmodel eruit?
Dros: “Bewust Investeren krijgt een eenmalige, gebenchmarkte initiëringsvergoeding  voor het tot stand brengen van de duurzame financiering. Daarnaast krijgen we een eenmalige vergoeding voor de daadwerkelijke verduurzaming van het project en een jaarlijkse  vergoeding voor onze werkzaamheden als stichtingsbestuurder.”

Hoevers: “We geloven heilig in onze aanpak en willen dat graag wetenschappelijk onderbouwen. Daarom laten we de komende vijf jaar de impact van onze propositie meten door een Nederlandse universiteit. De uitkomsten van deze onderzoeken worden te zijner tijd openbaar gemaakt.”

Lees hier alle artikelen uit de special Duurzaamhied & Energie >>

Reageer op dit artikel