artikel

De percelenregeling: onbekend maakt onbemind?

bouwbreed Premium 575

De percelenregeling: onbekend maakt onbemind?

Aanbestedende diensten besteden hun werken regelmatig aan met een geïntegreerd contract. Vaak is dit een D&C-contract onder de UAV-GC. De aannemer heeft dan extra keuzevrijheid om zijn eigen ontwerp, onderdelen en leveranciers te kiezen. Meestal is het verstandig om je als opdrachtgever niet te veel te bemoeien met de keuze van leveranciers: hoe meer je dat doet hoe minder de aannemer zelf zijn eindverantwoordelijkheid zal willen en kunnen dragen.

Soms zijn er goede redenen om als opdrachtgever niet het gehele werk uit te besteden aan een partij, maar een deel ervan op een andere wijze in te kopen. Daar kunnen diverse technische of organisatorische redenen voor zijn. Bijvoorbeeld vanwege een specifieke wens vanuit de eigen organisatie of wanneer een bepaald product uniek is in de markt.

Een andere reden kan zijn wanneer de opdrachtgever al met een bepaalde standaard voor ICT of straatmeubilair werkt, of wanneer de opdrachtgever ervaring wil opdoen met een specifieke innovatie uit de markt, en een leverancier hiervoor direct wil kunnen aanspreken. Of een bepaalde component wordt in een samenwerking zoals een alliantie met een leverancier ontwikkeld. Het gespecialiseerde mkb krijgt hierdoor meer kans binnen een grote opdracht.

Percelenregeling

Voor dergelijke situaties heeft de wetgever de percelenregeling bedacht. Deze redelijk onbekende regeling geeft ruimte aan een dergelijke een-op-een inkoop. De inkoper mag rechtstreeks de opdracht bij de gewenste partij plaatsen. Natuurlijk zijn er ook randvoorwaarden: de percelen dienen tegelijkertijd met de hoofdopdracht op de markt gezet te worden. Het mag geen sluiproute zijn om onder de aanbestedingsdrempel uit te komen. Bij werken mag een dergelijke inkoop niet groter zijn dan 1 miljoen euro en het totaal aan uitgezonderde percelen mag niet meer zijn dan 20 procent van de waarde van de totale opdracht. Anders gezegd: tot 20 procent van een bouwwerk mag de opdrachtgever dus rechtstreeks, een-op-een gunnen. Mits de eigen interne regelgeving dat toelaat uiteraard.

Belemmering

Het valt daarbij op dat interne richtlijnen en standaardaanpakken regelmatig als interne wetgeving gezien worden, waarvan afwijken niet mogelijk is. Een dergelijke visie op interne regelgeving is een grote belemmering voor bijvoorbeeld het toepassen van de percelenregeling. Immers in veel inkoopbeleid staat dat opdrachten van werken boven 150.000 euro meervoudig onderhands moeten worden aanbesteed. Maar de percelenregeling maakt het mogelijk tot 1.000.000 euro een-op-een te gunnen. We beogen met professionalisering toch meer maatwerk en flexibiliteit in te laten bouwen.

De percelenregeling opent in de praktijk veel perspectieven. Een riskant onderdeel kan onder eigen beheer worden ingekocht, misschien met een langdurige garantie rechtstreeks aan de opdrachtgever. Een uniek product kan alvast worden ingekocht. Of er kan met zekerheid worden voldaan aan een specifieke wens.

Maar let op: deze keuze moet niet lichtvaardig genomen worden, omdat de hoofdaannemer dan een coördinatie-verplichting opgelegd moet worden. Deze kan meestal alleen een inspanningsverplichting zijn.

Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de site van PIANOo.


Leon P.I.M. Hombergen, Jacobien Muntz-Beekhuis en Baldwin Henderson, PianOo.

Reageer op dit artikel