artikel

Bezwaar maken tegen hoge legesnota? Het loont

bouwbreed Premium 441

Bezwaar maken tegen hoge legesnota? Het loont

U heeft zich waarschijnlijk wel eens afgevraagd waarom een omgevingsvergunning zo duur is. Na alle moeite die u heeft gestoken in het ontwikkelen van een goed bouwplan, is de torenhoge legesnota toch een soort koude douche. Ik heb goed nieuws: als u het slim aanpakt, kunt u een aanzienlijk deel van deze kosten vermijden.

Heeft het zin om bezwaar te maken tegen een hoge legesnota? Jazeker, als u precies weet waar u op moet letten. Sommige argumenten vindt ú misschien wel steekhoudend maar rechters niet, zo blijkt uit diverse uitspraken. Gelukkig biedt de jurisprudentie ook inzicht in argumenten die wel kans van slagen hebben. Ik neem ze hieronder met u door.

1. Is de verordening op de juist manier bekendgemaakt?
Het loont de moeite om uit te zoeken of de verordening met de daarbij behorende tarieventabel op de juiste wijze is bekendgemaakt. Dit lijkt een onbelangrijk detail, maar als de gemeente hierin niet volledig is, kan dat betekenen dat de legesverordening niet geldig wordt verklaard. Concreet: u betaalt helemáál geen leges.

Ik leg uit hoe dit precies werkt. Veel legesverordeningen en tarieventabellen verwijzen voor het bepalen van de bouwkosten naar de UAV 2012 of NEN-normen. Per 1 januari 2014 is artikel 139 van de Gemeentewet aangepast. In afwijking van de hoofdregel dat de verordening bekendgemaakt wordt in het gemeenteblad, kan voor bijlagen worden bepaald dat die bekendgemaakt worden door terinzagelegging. Recentelijk oordeelden de Hoge Raad en enkele lagere rechters dat de NEN-normen beschouwd moeten worden als bijlage bij een legesverordening. Dus, als er in de legesverordening of de tarieventabel wordt verwezen naar NEN-normen, moeten deze ofwel in het gemeenteblad bekendgemaakt worden ofwel ter inzage gelegd worden. Veel gemeenten hebben dit niet gedaan, waardoor de legesverordening onverbindend (niet geldend) kunnen worden verklaard. Ten aanzien van de UAV 2012 is de rechtspraak verdeeld.

2. Overstijgen de geraamde baten de geraamde kosten?
Uit de rechtspraak blijkt dat de geraamde baten middels legesheffing de daarmee verband houdende lasten niet mogen overstijgen. Het is zelfs zo dat de legesverordening in zijn geheel onverbindend is, als de geraamde baten de daarmee verband houdende lasten met meer dan 10 procent overstijgen. Concreet: u betaalt geen leges.
Kijk je oppervlakkig naar een verordening, dan lijken de baten de daarmee verband houdende lasten niet te overstijgen. Maar… als je precies weet hoe je de geldende regels moet toepassen, blijkt in veel gevallen dat de geraamde baten de geraamde kosten overstijgen. En dan vaak ook nog met meer dan 10 procent.

3. Sommige bouwkosten zijn vergunningsvrij
Uit recente rechtspraak blijkt dat als de bouwkosten bepaald worden op basis van de UAV 2012 of NEN-normen, men alleen leges hoeft te betalen over de vergunningsplichtige activiteiten. Dat betekent wél dat u de aanvraag slim moet aanpakken. Alles wat u namelijk in de aanvraag opneemt, telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de leges. Ook al is dat onderdeel eigenlijk niet vergunningsplichtig. Vergunningsvrij zijn bijvoorbeeld een kleine aanbouw of het stucen van een muur, maar ook de kosten voor de afbouw. Daarnaast behoren ook de kosten voor bijvoorbeeld een CAR-verzekering niet tot de bouwkosten voor de leges.
U ziet het, bezwaar maken tegen een hoge legesnota is vaak zeker de moeite waard. Maar… voorkomen blijft beter dan genezen. Dus nóg slimmer is het om de vergunningsaanvraag goed voor te bereiden, dat scheelt tijd en procedurekosten.


Rudi Minkhorst, advocaat Poelmann van den Broek

Reageer op dit artikel