artikel

Impact van PV-panelen op dakconstructie

bouwbreed 1061

Dankzij de energietransitie neemt de toepassing van zonnepanelen een grote vaart in Nederland. Gelukkig maar, want dat levert naast isoleren een grote verbruiksreductie van fossiele brandstoffen op.

Impact van PV-panelen op dakconstructie

De gangbare systemen zijn te classificeren in 2 types: Opdak-systemen, waarbij de zonnepanelen bovenop de pannen komen, en indak-systemen. Deze laatste systemen worden ook wel BiPV systemen genoemd en worden direct op de onderconstructie gelegd. Daarbij ligt de bovenzijde op gelijke hoogte met de pannen.

Wie is verantwoordelijk: Dakdekker of installateur?

Daar waar bij opdak-systemen de pannen de waterkerende laag zijn, is dit bij BiPV-systemen anders. Hier zijn het de zonnepanelen in combinatie met allerhande kunststof of aluminium gootsystemen met rubberafdichtingen die de waterkerende laag vormen.

Een ander verschil is de verantwoordelijkheidsvraag. Bij opdak-systemen legt de dakdekker de pannen. Hij staat daarmee garant voor de waterdichtheid van het dak. Bij BiPV-systemen gaat de installateur direct werken op de onderconstructie. De dakdekker zal nu de verantwoordelijkheid voor de waterdichtheid niet nemen omdat hij niet kan instaan voor de kwaliteit van de werkzaamheden van anderen. Dit betekent dat de installateur waarschijnlijk deze verantwoordelijkheid moet dragen. De vraag is: Heeft de installateur de kennis en kunde om een dak waterdicht te detailleren? Het antwoord is te vinden bij de huidige praktijktoepassingen. Als je goed kijkt zie je dat de meeste zonnepanelen op zeer creatieve wijze en soms met twijfelachtige constructies op of in de daken zijn gemonteerd. En dat is zorgelijk voor de bouwkundige prestaties op de lange termijn. Dat geldt ook voor de verkoop- en esthetische waarde van de woning.

Het probleem

Bij een BiPV-systeem zijn de condities heel anders dan bij een dakpan en dat kan schadelijke gevolgen hebben voor de houten onderconstructie. Temperaturen kunnen flink oplopen en de vochtigheid zal ook toenemen als gevolg van de waterdampdichte glazen PV-panelen. Hoge vochtigheid, lekwater als gevolg van condensatie onder de PV-panelen, stuifsneeuw etc.  belasten een dak veel intensiever. Hier dient het indak PV-systeem op afgestemd te zijn en eigenlijk minimaal zo goed te presteren als de oude vertrouwde dakpan.

De huidige werkmethodes zijn in te delen in 3 categorieën:

  • Ten eerste zijn er de indak-systemen waarbij de waterkering wordt gevormd door het zonnepaneel zelf. De waterdichtheid zit geïntegreerd in het PV-paneel maar behoeft altijd nog een keur aan gootsystemen en/of een rubberafdichting. Bij deze afdichting van de naden tussen de zonnepanelen is de goede ventilatie tussen de zonnepanelen een uitdaging. En hier geldt: Hoe hoger de temperatuur van de zonnepanelen, hoe lager het rendement.
  • De tweede methode is het gebruik van speciaal op maat van de PV-module gemaakte kunststof of aluminium “bakken”. Deze bakken worden in het patroon van de PV-elementen gemonteerd. Vervolgens worden middels bijbehorende speciale bevestigingssystemen de zonnepanelen geplaatst. Dit betekent dat elk type zonnepaneel zijn eigen ‘bak’ en bevestigingsmethode heeft en elk type ook een gespecialiseerde montagekennis vergt.
  • De derde werkmethode is het gebruik van waterkerende folies onder de zonnepanelen. Veelal uitgevoerd door de installateur, maar eigenlijk het kennisgebied van de dakdekker. Hoe zit het hierbij met de levensduur? Is de waterdichtheid ook na vele jaren nog gegarandeerd? Wat is de impact van de doorboringen van de folie met de bevestigingssystemen op de waterdichtheid? Is het dak nog voldoende geventileerd?

IsoBouw biedt dé oplossing

Met SlimFix Solar introduceert IsoBouw het eerste dakelement dat volledig is afgestemd op de hoge eisen die gesteld worden aan de toepassing van zonnepanelen. Deze eisen zijn:

  • Een goede ventilatie en waterdichtheid: SlimFix Solar is een waterkerend “zonnepaneel-platform” waarop direct alle gangbare zonnepanelen kunnen worden bevestigd. Dankzij de gepatenteerde waterkerende laag is de dakconstructie volkomen waterdicht. De speciale profiellering zorgt voor een gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie en een optimale ventilatie en koeling van de zonnepanelen. Dit verlengt de levensduur van de dakconstructie en verhoogt het rendement van de zonnepanelen.
  • Een mooie esthetische uitstraling: BiPV-systemen zijn met name geliefd vanwege de mooie esthetische uitstraling waarbij de zonnepanelen gelijk liggen met de dakpannen. Enige flexibiliteit in hoogte is daarom wenselijk. SlimFix Solar voldoet aan alle voorwaarden om dit op eenvoudige wijze snel, flexibel en voordelig te realiseren.

Met SlimFix Solar kan de aannemer/dakdekker nu snel en eenvoudig al het voorbereidingswerk verrichten voor de latere plaatsing van de zonnepanelen door de installateur. In de tussentijd is het dak met SlimFix Solar waterdicht!

Alle gangbare solar-montagesystemen zijn met het SlimFix Solar systeem combineerbaar. De solar-installateur kan ieder aluminium montagesysteem toepassen zonder iets aan de waterdichtheid te hoeven wijzigen. In feite installeert hij een opdak-systeem, maar dan zonder de gebruikelijke dakhaken.

Daar waar geen zonnepanelen komen kunnen dakpannen verwerkt worden op de vertrouwde dakelementen.

Het solar dakelement is leverbaar in Rc 6.0 en 7.0 voor renovatie (SlimFix Solar) en nieuwbouw (SlimFixXT Solar).

Reageer op dit artikel